Noordwijk bouwt. Een greep uit de projecten

Er wordt gebouwd in Noordwijk. Heel veel projecten zijn gestart. Anderen bereidt de gemeente voor. Hieronder een overzicht van wat er allemaal gebeurt. Het zijn vooral de projecten waar de gemeente in actief is. Ook vindt u verwijzingen naar extra informatie.

Noordwijk aan Zee

Noordwijk Binnen

Middengebied

Nieuw Oost

Bedrijventerreinen

Overige projecten

Zeewaardige maquette | Noordwijk Zeewaardig

Van de Grent tot het Wantveld. De gemeente werkt met externe partijen aan een strategie voor het verder ontwikkelen van het gebied in Noordwijk aan Zee. Een Masterplan. Alle aspecten komen er in aan bod zoals bouwen, parkeren, doorstroming verkeer, sport- en culturele voorzieningen, winkels, restaurants en groen. Op dit moment laat de gemeente een maquette maken om voor iedereen inzichtelijk te maken over welk gebied het precies gaat en om te laten zien op welke plekken gebouwd kan worden. We verwachten dat u de maquette in april 2017 kunt bekijken. Waar hij komt te staan? Dat maken we nog bekend. 

Losplaatskade | Noordwijk Binnen

Een nieuwe ontwikkeling op en vlakbij de oude gemeentewerf. In deze nieuwe wijk in Noordwijk Binnen komen 49 eengezinswoningen, waarvan 30% in de sociale sector. De grond is inmiddels bouwrijp. Er kan dus gestart worden met bouwen. Voor de Losplaatskade wordt een nieuwsbrief uitgegeven. Daarnaast bouwt Van der Wiel Bouw 11 woningen aan de Losplaatsweg. Ook zijn er plannen voor het oude postkantoor aan de Boekerslootlaan.

Rederijkersplein | Noordwijk Binnen

Aan de noordkant van het Rederijkersplein wil de Noordwijkse Woningstichting (NWS) 40 zorgappartementen realiseren. De NWS heeft al een aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Op 1 februari 2017 heeft de NWS een inloopavond georganiseerd voor de omwonenden om het ontwerp en het bouwproces toe te lichten. Deze avond is heel goed bezocht. 

Van de Mortelstraat | Noordwijk Binnen

De gemeente heeft de grond aan de Van de Mortelstraat verkocht en overgedragen aan ontwikkelaar Sedos. Zijn plan bestaat uit 8 woningen voor bijzondere jongeren met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking. Ook komen er 24 sociale  huurwoningen. Deze zijn levensloopbestendig. Tot slot zijn 5 huurwoningen gepland. Sedos moet nog wel de verplichte procedures voor het plan nog doorlopen. 

Locatie Northgo Sporthal | Noordwijk Binnen

De Noordwijkse Woningstichting heeft een eerste schetsontwerp ter toetsing bij de gemeente aangeboden. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om op de locatie 100% sociale huurwoningen te kunnen realiseren.

Duineveld | Middengebied

Naast het mooie zwembad BinnenZee komt er een schitterende wijk. Op dit moment is de ontwikkelaar Heijmans volop bezig met de ontwikkeling van een plan. Dit plan heet Duineveld. Het is nodig dat hiervoor het bestemmingsplan gewijzigd wordt. De ontwikkelaar heeft hiervoor een voorontwerp van het bestemmingsplan ingediend. De gemeente helpt mee aan een voortvarende behandeling van alle officiële stukken. De aanvraag van de omgevingsvergunning(en) en de wijziging van het bestemmingsplan lopen daarom gezamenlijk op in een coördinatieregeling. Op woensdag 22 maart 2017 aanstaande is er een informatieavond over het voorontwerpbestemmingsplan. Een officieel plan dat nodig is het bouwen van woningen op deze plek mogelijk te maken. Daarna is op zaterdag 25 maart 2017 een verkoopmanifestatie bij Beachclub Witsand.

Offem Zuid | Nieuw Oost

Aan de oostelijke kant, aan de provinciale weg N206, van Noordwijk ligt Offem Zuid. In meerdere stappen worden er woningen gebouwd. Tijdens de eerste fase maximaal 240. De huizen passen goed bij de sfeervolle kern van Noordwijk Binnen. Voor dit gebied zijn al heel veel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Op dit moment lopen er 3 verschillende procedures. Voor meer informatie zie de verschillende nieuwsitems hierover. Als Offem Zuid helemaal gereed is staan er maximaal 750 woningen. De verwachting is dat dit rond 2024 is bereikt. Voor het project Offem Zuid wordt een gemeentelijke nieuwsbrief uitgegeven.

Herinrichting Schiestraat en Boechorst | Nieuw Oost

De Schiestraat wordt opnieuw ingericht. Naar verwachting starten deze werkzaamheden medio april 2017. Omwonenden en betrokkenen zijn hierover al geïnformeerd. De werkzaamheden starten als het onderhoud aan de Van Berckelweg is afgerond. Dit onderhoud is gepland eind maart 2017. Er is nog een groot onbebouwd kavel in Boechorst. De Voorhof. Er is al een vergunning voor de bouw van appartementen verleend voor deze kavel. De ontwikkelaar wenst een aanpassing van de plannen. Zijn wens is om grondgebonden woningen te realiseren in plaats van appartementen. Hiervoor zal de planologische procedure opnieuw moeten worden doorlopen.

Bronsgeest | Nieuw Oost

Er is aan de oostelijke kant van Noordwijk Binnen  nog een gebied waar de gemeente graag woningen wil bouwen: Bronsgeest. Er is nog heel veel werk te verzetten voordat er ook maar 1 schep de grond in kan. Zo moet de gemeente het bestemmingsplan aanpassen. Van bollengrond naar bouwgrond. De hiervoor noodzakelijke onderzoeken zijn eind 2016 gestart. Een aantal hiervan is inmiddels afgerond. Al met al heeft de gemeente nog veel voor te bereiden.  Over de voortgang vertellen we u graag meer in volgende nieuwsbrieven. 

Galileo Reference Centre | Bedrijventerreinen

Noordwijk is een belangrijk ruimtevaartcentrum. De band met de Europese ruimtevaart wordt nog sterker. Op het Space Business Park aan de Zwarteweg komt een speciaal onafhankelijk centrum dat het nieuwe satellietennetwerk volgt en de gegevensstromen controleert. Het Galileo Reference Centre. Als het meezit met de bouw, dan monitoren vanaf halverwege 2017 ‘knappe koppen’ het Europese navigatiesysteem vanuit Noordwijk. Het wordt steeds duidelijkerdat Noordwijk en de Europese ruimtevaart elkaar hebben gevonden.

Noordwijkerduin | Overig

Op dit moment zijn er geen concrete plannen voor het bouwen van koopwoningen op het terrein van ’s Heeren Loo. De organisatie werkt wel aan nieuwe voorzieningen voor de eigen bewoners. Met de investeringen versterkt ’s Heerenloo de Noordwijkse positie in de zorgmarkt. Dat is goed voor de lokale economie. Voor mogelijke woningbouw gaat de gemeente  het bestemmingsplan aanpassen. Dat is echt nodig. Het huidige bestemmingsplan moet voor maart 2018 herzien worden.

Sancta Maria | Overig

Wonen in een groene omgeving. De eerste parkappartementen op Landgoed Sancta Maria zijn inmiddels in de verkoop. Daarmee is de ontwikkeling van dit terrein van een voormalig psychiatrisch ziekenhuis op grens Noordwijk - Noordwijkerhout een feit. Het wordt een schitterende plek.

Watertoren | Overig

In Noordwijk aan Zee staat aan de Van Hardenbroekweg de Watertoren. Ontworpen in art-decostijl door de Amsterdamse architect F.A. Warners. Voor de herontwikkeling van de Watertoren wordt binnenkort de aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend. Ook krijgt de gemeente dan het verzoek tot het wijzigen van het bestemmingsplan binnen. 

Duurzaam met blauwe energie | Overig

Noordwijk wil duurzamer. Dan kijkt de gemeente ook naar de mogelijkheden van de zee. Vlakbij huis lijkt een vernieuwende mogelijkheid zich voor te doen. Energie opwekken met zout en zoet water. De gemeente onderzoekt samen met Katwijk, het hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Zuid-Holland de mogelijkheid om een innovatieve blue energy centrale te realiseren. Er wordt nu onderzocht wat de mogelijkheden zijn om een dergelijke centrale neer te zetten bij de 'Uitwatering' in Katwijk.

Omgevingsvisie

Link

Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk