Natuurbeleid

Binnen de gemeente leeft een breed gedragen besef van de waarde van natuur en het belang ervan voor de leefomgeving. Natuur is een indicatie voor kwaliteit, zeker in Nederland en al helemaal in de randstad. Bij de enquête die de gemeente hield om te komen tot de Toekomstvisie Noordwijk 2025 gaf negentig procent van de respondenten aan natuur zeer belangrijk te vinden. Dit heeft er mede voor gezorgd dat er een natuurbeleidsplan werd opgesteld. Dit plan is in 2006 vastgesteld.

Natuurbeleidsplan: Natuurlijk Noordwijk

Het natuurbeleidsplan geeft een uitgebreid overzicht van de natuurgebieden, hun ligging, hun karakteristieken, een beschrijving van dier- en plantensoorten, toegang en het soort beheer. De brochure Natuurlijk Noordwijk geeft meer informatie over de natuurgebieden en recreatiemogelijkheden.

Groene verbindingen

Ter versterking van het Natuurbeleidsplan is in 2009 het rapport Groene verbindingen door Noordwijk vastgesteld. In dit rapport wordt de noodzaak tot het creëren van de reeds voorgestelde ecologische verbindingen, in het licht van de klimaatverandering, verder onderbouwd.

U bevindt zich hier : Home > Wonen > Natuur en milieu > Natuurbeleid
Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk