Honden

Binnen de gemeente gelden onder andere de volgende regels voor het uitlaten van uw hond(en) en het opruimen van hondenpoep.

  • Op het publiek terrein binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de losloopgebieden, moet een hond worden aangelijnd.
  • Op een binnen de bebouwde kom gelegen gedeelte van het publiek terrein dat (mede) is bestemd voor voetgangers (behalve losloop- en uitlaatgebieden) bent u verplicht de uitwerpselen van uw hond op te ruimen.
  • Kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweides zijn verboden voor honden.
  • Iedereen die een hond uitlaat is verplicht hondenpoepzakjes of ander geschikt  opruimmateriaal zoals een schepje of een papieren-of plasticzakje bij zich te dragen. Let op: dat geldt ook als u net al opruimmateriaal hebt gebruikt. Neem dus altijd reservemateriaal mee. Voor de beide boulevards is het vanaf 1 juni t/m 31 augustus verboden om met honden op het strand te komen.
  • Op het strand voor de beide boulevards geldt een opruimplicht voor uitwerpselen van honden in de periode van 1 september t/m 31 mei.
  • In de strandgebieden Duindamseslag en Langevelderslag en op het naaktstrand mogen honden tussen 1 juni en 31 augustus wel op het strand, maar dit mag uitsluitend als ze zijn aangelijnd. Dit aanlijngebod geldt ook voor het strand bij afrit 21 tussen rijksstrandpaal 80.750 en 80.250.

Honden op het strand

Afhalen gratis hondenpoepzakjes

U kunt op 3 plekken in Noordwijk gratis hondenpoepzakjes ophalen.

  1. Bij de informatiebalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden.
  2. Bij Verenigd Hondenbelang Noordwijk (VHN), mevrouw J. Bouwmeester op donderdagen tussen 18:00 en 20:00 uur. Het adres is Beeklaan 138. 
  3. Jaarlijks van week 44 tot en met 48 bij het adres van wijkvereniging ‘Het Oude Zeedorp, p/a Dieren- en hengelsportspeciaalzaak ‘Peter Koelewijn’, Schoolstraat 47. Tijdens openingstijden van de winkel te weten: maandag van 13:00 uur tot 18:00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur.

Sac-o-mats en dispensers

Er zijn in Noordwijk ook sac-o-mats en dispensers geplaatst met hondenpoepzakjes. Deze worden regelmatig gecontroleerd en bijgevuld. De hondenuitlaatplaatsen en - losloopgebieden worden in opdracht van de gemeente gereinigd. Het kan natuurlijk voorkomen dat u een bepaalde sac-o-mat of dispenser leeg aantreft. Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij het Klantcontactcentrum (KCC) via  (071) 36 60 000 of digitaal via een melding openbare ruimte.

Boete voor niet opruimen en loslopen

Als u de uitwerpselen van uw hond niet opruimt, loopt u het risico bekeurd te worden. De hoogte van de boete bedraagt minimaal € 90,00. Ook als u uw hond los laat lopen waar dit niet is toegestaan loopt u het risico van een boete. In dat geval betaalt u minimaal € 60,00.

Aanmelden voor hondenbelasting

Gaat u één of meer honden houden? Dan moet u dit altijd melden aan de gemeente. Op grond van uw informatie ontvangt u vervolgens eens per jaar een gemeentelijke aanslag hondenbelasting. Meer informatie over aan- en afmelden van uw hond voor de hondenbelasting kunt u nalezen op de website van Belastingenbollenstreek.

Verplichte registratie honden

Hondenbezitters zijn verplicht om hun hond bij de door het Ministerie van Economische Zaken aangewezen databank te laten registreren. Dat betekent dat honden binnen 7 weken na de geboorte gechipt moeten zijn en binnen 8 weken na de geboorte bij een aangewezen databank moeten zijn geregistreerd. Ook honden die worden geïmporteerd dienen binnen 2 weken te zijn geregistreerd. Zie voor meer informatie de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer informatie

Wilt u meer weten over de rechten en plichten die iedere hondeneigenaar heeft in onze gemeente? Dan kunt u contact opnemen met het KCC via (071) 36 60 000.

U bevindt zich hier : Home > Wonen > Woonomgeving > Honden
Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk