Omgevingsvisie 2030

Om aan te geven hoe Noordwijk zich verder zou moeten ontwikkelen richting 2030 stellen we een Omgevingsvisie op. Daarin willen we een wenkend perspectief bieden om de komende 13 jaar aan te werken: Noordwijk, energieke zeven sterren kustgemeente. Met iedereen die hart heeft voor Noordwijk. Samen willen we kansen benutten vanuit nieuwe trends, inzichten en beleidskaders. De wereld om ons heen verandert snel, ingrijpend en onomkeerbaar. Wij willen niet stilzitten en wachten tot de toekomst ons overkomt. Integendeel, energiek gaan we daaraan zelf vorm geven. De gemeente wil en kan het niet alleen. Daarom is de Omgevingsvisie ook een uitnodiging aan inwoners, ondernemers en organisaties om mee te denken. De Omgevingsvisie biedt ruimte aan inwoners, ondernemers en instellingen. Zij worden uitgenodigd om initiatieven te ontwikkelen die de zeven sterren van Noordwijk laten stralen. Zo maken we samen de toekomst van Noordwijk!

Projectlogo

Om wat in de Omgevingsvisie Noordwijk 2030 staat goed te communiceren gebruikt de gemeente een projectlogo. Dat ziet u hier. Elke ster heeft daarnaast een eigen uitwerking met veel eigen toepassingsmogelijkheden. Zoals hier met de ster Rijke Natuur en Mooi Landschap.

Bankje in natuur met voorbeeld logo 7-sterrenInspraakperiode: 08-03-2017 t/m 18-04-2017

De gemeenteraad heeft de ontwerp Omgevingsvisie met bijbehorende ontwerp planMER en ontwerp Passende Beoordeling vrijgegeven voor inspraak. De stukken liggen van woensdag 8 maart tot en met dinsdag 18 april 2017 ter inzage. U kunt de stukken hier raadplegen:

Ontwerp-Omgevingsvisie 2030

Lees hier het ontwerp van de Omgevingsvisie 2030. 

Zienswijze indienen

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken dat de ontwerp Omgevingsvisie, ontwerp planMER en ontwerp Passende Beoordeling ter inzage liggen, kan iedereen een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Dit doet u bij voorkeur schriftelijk. Het is ook mogelijk mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Voor een in te dienen zienswijze geldt dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen de zienswijze betrekking heeft.

Schriftelijke of digitale zienswijze

  • Uw schriftelijke zienswijze dient u te richten aan de gemeenteraad van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG te Noordwijk, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp Omgevingsvisie’.
  • Het is ook mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Het e-mailadres hiervoor is: omgevingsvisie@noordwijk.nl

Mondelinge zienswijze

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een mondelinge zienswijze naar voren te brengen dan kunt u binnen de bovengenoemde termijn van 6 weken een afspraak maken met de heer M. van Veen of B. Dercksen via:
Telefoon (071) 36 60 000

Links

U bevindt zich hier : Home > Over Noordwijk > Omgevingsvisie 2030
Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk