Gemeentelijke monumenten

Noordwijk werkt aan de totstandkoming van een gemeentelijke monumentenlijst. Een aanvulling op de Noordwijkse rijksmonumenten.  Net als de rijksmonumenten krijgen ook de gemeentelijke monumenten een bijzondere bescherming. 

Aan de slag met voornemen

Het voornemen om te komen tot een eigen gemeentelijke monumentenlijst staat in het erfgoedbeleid. Burgemeester en wethouders hebben tijdens de collegevergadering van 26 april 2016 besloten om de formele procedure te starten: de aanwijzingsprocedure. Eenmaal succesvol doorlopen, mondt dit uit in een eigen gemeentelijke monumentenlijst.  

Waardevolle objecten

De basis voor de lijst is een overzicht van 63 waardevolle cultuurhistorische objecten. Verschillende organisaties hebben de afgelopen jaren objecten ervoor aangedragen. Ze hebben meegedacht over wat waard is op de lijst te zetten. Ze hebben één zaak gemeenschappelijk: ze dragen bij aan de identiteit en de ruimtelijke kwaliteit van Noordwijk.

Belang voor Noordwijk

Gezamenlijk tonen zij de ontstaansgeschiedenis van de twee dorpskernen en vertellen de verhalen van voorbije generaties. De moeite waard van het behouden en beschermen.  Noordwijk is de Energieke Zeven Sterren Kustgemeente. Een van de sterren die helder straalt: ‘sfeervolle dorpscentra’. De 63 waardevolle cultuurhistorische objecten dragen bij aan die beleving. 

Eigenaren geïnformeerd

De eigenaren van de voorgeselecteerde objecten zijn op de hoogte gesteld van de aanwijzingsprocedure. Zij konden tot half september 2016 bezwaar maken tegen de aanwijzing van hun eigendom als gemeentelijk monument. Velen zijn bereid bij te dragen aan de gemeentelijke monumentenlijst. Doen mee. De gemeente verwacht hen eind 2016 te kunnen informeren over het besluit. De gemeente verwacht hen eind 2-16 te kunnen informeren over het besluit. Tot die tijd  heeft de concept-gemeentelijke monumentenlijst een voorbescherming. 

Stand van zaken

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel ‘Stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten’ in de gemeenteraad, stelden een aantal partijen vragen over de aanwijzingsprocedure. Verantwoordelijk wethouder Marie José Fles heeft daarop toegezegd de procedure nog eens tegen het licht te houden. Hierdoor zal de procedure helaas vertraging oplopen. De gemeente verwacht begin 2017 de procedure te kunnen afronden.

Meer weten? 

Neem contact op met Saskia Olivierse-Hulskes, beleidsmedewerker erfgoed, via s.olivierse@noordwijk.nl.

Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk