Erfgoedverordening

In de Erfgoedverordening 2011 zijn de lokale regels en procedures voor de omgang met monumenten en archeologie vastgelegd. Daarnaast wordt de Commissie Erfgoed Noordwijk ingesteld. Die zal bij bestemmingsplannen en bouwinitiatieven advies geven. De procedures rondom de werkzaamheden van deze commissie zijn vastgelegd in de Verordening Commissie Erfgoed Noordwijk 2011. De commissie zal zich ook richten op de aanwijzing van gemeentelijke monumenten.

De gemeente is als bevoegd gezag voor (rijks-)monumenten en archeologie het eerste aanspreekpunt voor vraagstukken over gebouwd en ondergronds erfgoed. Daarnaast informeert en adviseert de gemeente eigenaren van een monument, initiatiefnemers voor een bouwplan en (historisch) geïnteresseerden.

Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk