Erfgoednota

De gemeente richt zich vanuit haar wettelijke taken op het gebouwde erfgoed (de monumenten) en het ondergronds erfgoed (archeologie). De in juni 2011 vastgestelde Erfgoednota ‘Noordwijk op de kaart’ is het gemeentelijk beleid voor cultuurhistorie, monumenten en archeologie uitgestippeld. In deze nota heeft de gemeente aangegeven zich met name te richten op thema's die ook nu zichtbaar zijn. Het gaat dan om de bollenteelt, Sint Jeroen, monumentale graven en de ontwikkeling van vissersdorp naar badplaats.

Hieronder staan links naar de belangrijkste documenten over het Noordwijkse erfgoedbeleid. De Erfgoednota 'Noordwijk op de kaart' omschrijft het beleid en de wet- en regelgeving rondom monumenten, beschermd dorpsgezicht en archeologie. Aanvullende informatie op deze nota is opgenomen in de bijlagen. In bijlage 1 is een lijst van Rijksmonumenten in Noordwijk opgenomen. Het rapport 'In de bodem van Noordwijk' is opgesteld als uitgangspunt voor de gemeentelijke archeologische verwachtingenkaart en de beleidskaart.

U bevindt zich hier : Home > Over Noordwijk > Cultureel erfgoed > Erfgoednota
Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk