Hulpmiddelen (Wmo)

Je kan om medische redenen voorzieningen nodig hebben, zoals een toiletstoel, rolstoel, douchestoel of tillift. Het kan zijn, dat je deze voorzieningen kan lenen of krijgen. Dit gebeurt dan via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De taken op het gebied van de Wmo zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Er zijn ook voorzieningen die je eerst kan lenen bij een thuiszorgwinkel zoals de Ouderenwinkel Noordwijk of Vegro.

Meldingsformulier Wmo (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl

Aanpak

Voor het lenen van hulpmiddelen kan je rechtstreeks contact opnemen met een thuiszorgwinkel zoals de Ouderenwinkel Noordwijk of Vegro.

Voor het aanvragen van een voorziening kan je het meldingsformulier Wmo (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl en ingevuld sturen:

  • Via een e-mail naar info@isdbollenstreek.nl.
  • Via de post naar de ISD Bollenstreek, Postbus 255, 2160 AG Lisse.
  • Via de brievenbus van Voor ieder 1. Deze hangt aan de muur voor de spreekkamer in het gemeentehuis Noordwijk of de brievenbus aan de buitenzijde van het gemeentehuis, Voorstraat 42.
  • Via de rode brievenbus van Voor ieder 1. Deze hangt aan de muur tussen de spreekkamers tegenover de apotheek in het gezondheidscentrum of de brievenbus aan de buitenzijde van het gezondheidscentrum, Via Antiqua 23.

Stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee.

Kosten

Voor de meeste voorzieningen (de rolstoel uitgezonderd) geldt een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze eigen bijdrage. Vanaf 2020 bedraagt de eigen bijdrage maximaal € 19,- per 4 weken. Ongeacht het aantal voorzieningen waar je gebruik van maakt. Kijk voor meer informatie op hetcak.nl.

Afhandeltermijn

Een medewerker van de ISD Bollenstreek gaat met jou in gesprek en bepaalt aan de hand daarvan wat je nodig hebt. Binnen 8 weken ontvang je bericht of je de voorziening krijgt. Dit termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe organisaties.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 800 95 67 000. Of kijk op isdbollenstreek.nl.