Hulp bij het huishouden

Woon je zelfstandig en kan je door ziekte jouw huishouden niet goed meer uitvoeren? En heb je niemand in jouw omgeving die jou hierbij kan helpen? Dan kan je hulp bij het huishouden aanvragen bij de ISD Bollenstreek. De taken op het gebied van de Wmo zijn door de gemeente Noordwijk namelijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek.  

Meldingsformulier Wmo (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl

Aanpak

Je kan voor hulp bij het huishouden het meldingsformulier Wmo (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl en ingevuld sturen: 

  • Via een e-mail naar info@isdbollenstreek.nl.
  • Via de post naar de ISD Bollenstreek, Postbus 255, 2160 AG Lisse.
  • Via de brievenbus van Voor ieder 1. Deze hangt aan de muur voor de spreekkamer in het gemeentehuis Noordwijk of de brievenbus aan de buitenzijde van het gemeentehuis, Voorstraat 42.
  • Via de rode brievenbus van Voor ieder 1. Deze hangt aan de muur tussen de spreekkamers tegenover de apotheek in het gezondheidscentrum of de brievenbus aan de buitenzijde van het gezondheidscentrum, Via Antiqua 23.

Stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) mee.

Kosten

Voor hulp bij het huishouden geldt een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze eigen bijdrage. De eigen bijdrage bedraagt maximaal € 19,- per 4 weken, ongeacht het aantal voorzieningen waar je gebruik van maakt. Kijk voor meer informatie op hetcak.nl.

Afhandeltermijn

Een medewerker van de ISD Bollenstreek gaat met jou in gesprek en bepaalt aan de hand daarvan wat je nodig hebt. Binnen 8 weken ontvang je bericht of je hulp bij het huishouden krijgt. Dit termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe organisaties.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 800 95 67 000. Of kijk op isdbollenstreek.nl.