Vrijwillige terminale thuiszorg

De vrijwilligers van de VPTZ (vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg Bollenstreek) bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan mensen. Mensen van wie het levenseinde dichtbij is en die thuis in de eigen omgeving willen sterven.

De vrijwilliger neemt een aantal taken voor zijn rekening:

  • verzorgende taken zoals verschonen en helpen met eten en drinken;
  • begeleidende taken zoals luisteren, meeleven en aanwezig zijn voor zowel patiënt als familie.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Hospice Duin- en Bollenstreek via +31 252 22 71 39.