Regionale samenwerking

De Veiligheidsregio Hollands Midden coördineert de asielzoekers noodopvang voor onze regio.

Noodopvang

De Veiligheidsregio Hollands Midden coördineert de asielzoekers noodopvang voor onze regio. De gemeente Noordwijk onderhoudt daarom nauw contact met de regio. Hollands Midden bestaat uit de 18 gemeenten: Alphen aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Nieuwkoop, Kaag en Braassem, Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk, Katwijk, Zoeterwoude, Waddinxveen, Gouda, Krimpenerwaard, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk.

Duurzame opvang regio

Holland Rijnland en Midden Holland hebben het initiatief genomen om regionaal de mogelijkheden te verkennen en invulling te geven aan langdurige (duurzame) opvang van asielzoekers. In het bestuurlijk overleg met burgemeesters en wethouders heeft de gemeente Noordwijk aangegeven dat zij de betrokkenheid van raad en inwoners in dit proces mist.

Lokale randvoorwaarden

Holland Rijnland en Midden Holland wil met de 18 gemeenten in hun gebied de mogelijkheden verkennen en invulling geven aan de langdurige (duurzame) opvang van asielzoekers. Door het realiseren van meer permanente opvangplekken, die ten minste 5 jaar beschikbaar moeten zijn. Lees het persbericht van Holland Rijnland. Het college van de gemeente Noordwijk heeft bij meerderheid besloten akkoord te gaan met het door de regio opgestelde raadsvoorstel, mits voldaan wordt aan aangepaste beslispunten en de lokale voorwaarden. Zie hiervoor de pagina Noordwijk volgt de democratische lijn.