Archeologisch onderzoek laten doen

Als je werkzaamheden gaat uitvoeren, kan het zijn dat je hierbij ook archeologisch onderzoek moet doen.

Omgevingsplan

Of je een onderzoek moet doen, staat in het omgevingsplan. Deze stelt de gemeente op, op basis van provinciale regels en archeologische verwachtingskaarten en beleidsadvieskaarten. Via Regels op de kaart is in te zien of op een bepaalde plek eventueel onderzoek nodig is.

Verplichtingen

Bij een vergunningsaanvraag controleert de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) of er archeologische waarden te verwachten zijn. De ODWH doet dit namens de gemeente Noordwijk. Is het gebied waardevol? Dan kan het zijn dat archeologisch onderzoek vooraf nodig is. Ook kan het zijn, dat hiervoor eisen in de vergunning worden gezet. In andere gevallen, zoals bij een bestemmingsplanwijziging, vraagt de gemeente Noordwijk soms zelf om archeologisch onderzoek.

Onderzoek bij werkzaamheden

Als onderzoek noodzakelijk is, dan moet je dit altijd laten uitvoeren door een erkend archeologisch adviesbureau. Zij kunnen bureauonderzoek en onderzoek in het veld doen en stellen rapporten op. Een archeologisch bureau mag ook resten opgraven.

Adviseur bij Erfgoed Leiden

Advies bij archeologisch onderzoek en controle van rapporten, wordt verzorgd door de archeologen van Erfgoed Leiden en Omstreken. De gemeente Noordwijk heeft daar een vaste adviseur. De gemeente is wel altijd eindverantwoordelijk. Goedkeuring op rapporten krijgt een bureau altijd van de ODWH of de gemeente Noordwijk.

Meer informatie

Ben je op zoek naar de meest recente beleidsadvieskaart en waardenkaart neem dan contact op met de erfgoedadviseur van de gemeente:

Voor informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning of vooroverleg kan je contact opnemen met de ODWH. Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen namelijk overgedragen aan de ODWH. Kijk op odwh.nl. voor meer informatie. Of neem contact op met het Bouwloket van de ODWH:

  • Per telefoon via +31 71 40 83 200 op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 – 12:00 uur. Buiten openingstijden kan je een terugbelverzoek achterlaten.
  • Per e-mail via infobouwen@odwh.nl.