Bodemvervuiling verwijderen

Ben je eigenaar van een stuk grond? En blijkt uit bodemonderzoek dat de grond vervuild is? Dan moet je dit laten schoonmaken door een officieel goedgekeurd bedrijf. Bodemsanering is noodzakelijk als het verontreinigde terrein niet meer geschikt is voor het huidige of geplande gebruik.

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via +31 71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl.

Bodemvervuiling en gezondheid

Kijk voor de gezondheidsrisico’s van bodemvervuiling op de website van de GGD bij informatie over bodemvervuiling en gezondheid op ggdleefomgeving.nl.