Geluidsapparatuur in horecabedrijven

Wil je in jouw horecabedrijf (of een ander bedrijf dat valt onder de Wet Milieubeheer) structureel geluidsapparatuur gebruiken? Dan moet je dit melden. Dit doe je bij de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Online geluidsapparatuur melden via aimonline.nl (eHerkenning)

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via +31 71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl.