Vuur stoken in de openlucht

In de open lucht mag je geen afvalstoffen verbranden. Een afvalstof is een stof waar je jezelf van wilt ontdoen en geen waarde meer heeft. Wil je toch afval verbranden? Dan heb je daarvoor een ontheffing nodig. Er geldt een verbod voor álle vormen van vuur stoken op de volgende locaties:

  • strand
  • duinen
  • bos
  • natuurgebied

Andere vormen van vuur stoken

Natuurlijk is het ook mogelijk om vuur te stoken met andere brandstof dan afvalstoffen. Denk daarbij aan kaarsen, fakkels, wensballonnen, briketten, kolen en dergelijke. Om te bepalen of het om verbranding van afvalstoffen gaat, is het van belang of het verbranden nut heeft. Als je bijvoorbeeld kool gebruikt voor een sfeervuur zoals in een vuurkorf of terrashaard. Of voor een vuur waarop je kookt of bakt (zoals bij een barbecue) zien we de brandstof over het algemeen niet als afvalstof. 

Aanpak 

Je vraagt de ontheffing schriftelijk aan. Geef hierbij de volgende informatie:

  • het soort afval dat verbrand wordt;
  • de locatie van het vuur;
  • de datum, starttijd en tijdsduur van het vuur. 

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag betaal je € 136,75. Deze kosten betaal je ook als de aanvraag wordt afgewezen.

Afhandeltermijn en bezwaar

Je ontvangt binnen 8 weken bericht of je de ontheffing krijgt. Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kan je binnen 6 weken bezwaar maken.