Compensatie sportverenigingen

Voor sportverenigingen zijn er regelingen: prijsplafond energie voor kleinverbruikers, TEK-regeling, noodvoorziening voor amateursportverenigingen, extra steun voor openbare zwembaden in 2023 en extra bijdrage via het Gemeentefonds.

Prijsplafonds energie voor kleingebruikers

Veel sportverenigingen en sommige sportaccommodaties hebben een kleinverbruikaansluiting. Voor deze clubs is het prijsplafond voor energie in 2023 van toepassing. Dit betekent, dat zij tot een bepaald gebruik een maximale prijs betalen voor gas, stroom en stadsverwarming. Hierdoor krijgen zij korting op de energierekening. Meer informatie via de website van de Rijksoverheid.

TEK-regeling voor sportverenigingen die veel energie verbruiken

Sportverenigingen en -accommodaties die veel energie gebruiken, zoals ijsbanen, voetbalverenigingen, hockeyclubs of fitnessscholen, kunnen een beroep doen op de TEK-regeling. Voorwaarde hiervoor is onder meer dat de energiekosten meer dan 7% van de jaaromzet bedragen. Via de TEK-regeling kun je subsidie krijgen voor 50% van de meerkosten op energie. Met een maximumbedrag van € 160.000,-. De TEK-regeling is sinds 21 maart 2023 aan te vragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Noodvoorziening voor amateursportverenigingen

Sportverenigingen die niet voor bovenstaande regelingen in aanmerking komen, maar (ondanks eigen initiatieven en generieke maatregelen) wel problemen hebben door de hoge energieprijzen, komen misschien in aanmerking voor de noodvoorziening voor amateursportverenigingen. Het kabinet werkt deze regeling nog uit en maakt hier € 6.000.000,- voor vrij. De noodvoorziening voor amateursportverenigingen is waarschijnlijk vanaf het 2e kwartaal van 2023 beschikbaar.

Clubs die nu al in acute nood zijn, kunnen het beste per e-mail contact opnemen met de gemeente om een passende oplossing te zoeken voor de korte termijn.

Extra steun voor openbare zwembaden in 2023

De energiemaatregelen van het kabinet zijn voor openbare zwembaden niet voldoende. Daarom komt er begin 2023 extra steun voor openbare zwembaden. Het kabinet maakt hiervoor maximaal € 207.000.000,- vrij. Deze regeling vergoedt een deel van de meerkosten op energie van de openbare zwembaden aan gemeenten. Naar verwachting is de regeling aan het einde van het 1e kwartaal van 2023 beschikbaar. Nadere informatie volgt.

Extra bijdrage voor maatschappelijke organisaties via het Gemeentefonds

Via het Gemeentefonds krijgen de gemeenten en provincies een extra bijdrage van € 300.000.000,-. Hiermee kunnen maatschappelijke voorzieningen ondersteund worden, van klein sportvastgoed tot ijsbaan. Op deze manier kunnen ook maatschappelijke organisaties, waaronder sportverenigingen, ondersteund worden om de gevolgen van stijgende energieprijzen op te vangen.