Processen-verbaal verkiezingen Tweede Kamer 2023

Zo snel mogelijk na de verkiezingen worden de documenten met verkiezingsresultaten openbaar gemaakt. Dit maakt mogelijk dat iedereen die dat wil de totstandkoming van de verkiezingsuitslag kan narekenen. Het draagt bij aan de transparantie en controleerbaarheid van het verkiezingsproces.

Bestand uitslag

Gemeentelijk stembureau

Processenverbaal stembureaus