Nieuws

 • Structureel geld voor armoedebestrijding kinderen

  (29-05-2017)

  Er is structureel geld beschikbaar voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Met de Kleijnsma-gelden komt het Rijk over de brug om hen te helpen. CDA Noordwijk stelt het college er vragen over.

  Lees verder
 • Meedenken over website van de gemeente? Graag! Denk mee. Doe meer!

  (24-05-2017)

  Wij werken op dit moment aan een nieuwe website www.noordwijk.nl. We willen dat deze goed aansluit op de wensen van de bezoekers van onze website. Daarom zoeken we een aantal inwoners die tijdens een bijeenkomsten mee willen denken over de inrichting van de nieuwe website.

  Lees verder
 • Fusie? Raden Noordwijk en Noordwijkerhout praten elkaar bij

  (17-05-2017)

  Op dinsdag 16 mei 2017 hebben de gemeenteraden van Noordwijkerhout en Noordwijk informeel met elkaar gesproken over onderwerpen die verband houden met een mogelijke fusie tussen beide gemeenten. In de raadszaal van de gemeente Noordwijkerhout was een groot aantal raadsleden, commissieleden en burgerraadsleden aanwezig, alsmede leden van beide colleges.

  Lees verder
 • Kunnen we het betaalafschrift zien?

  (16-05-2017)

  De gemeente en de NV Bever Holding en de Muntendamsche Investeringsmaatschappij BV hebben een lastige zaak afgerond. De afhandeling van de dwangsommen en de dossierbehandeling riepen vragen op. In Noordwijk. In de gemeenteraad.

  Lees verder
 • Lichte verkeershinder Hogeweg

  (11-05-2017)

  Weekje lichte verkeershinder bij de Hogeweg. Een bedrijf voert van maandag 15 mei tot en met vrijdag 19 mei een onderzoek uit. Ze werken van 7:00 uur tot 16:00 uur. Het onderzoek is nodig voor het aanleggen van kabels en leidingen in Offem Zuid.

  Lees verder
 • Ter inzage ontwerp van Beleidsregels openbare elektrische laadinfrastructuur

  (10-05-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten op dinsdag 28 maart 2017 om het ontwerp van de Beleidsregels openbare elektrische laadinfrastructuur vrij te geven voor inspraak.

  Lees verder
 • Kapotte Straatverlichting. Lichtbron van ergernis

  (09-05-2017)

  “Lantaarnpaal na bijna 3 maanden nog niet gemaakt. Geen verlichting nu op kruispunt tussen sloot aan de Overbeek. #veiligheid” - Tweet Raymond Salman. 

  Lees verder
 • Onderzoek naar als Noordwijk zelfstandig blijft

  (04-05-2017)

  Gemeente Noordwijk gaat met ondersteuning van Twynstra Gudde het onderzoek doen naar de zelfstandigheid van Noordwijk.

  Lees verder
 • Bestrijden Olijfwilgbladvlo

  (02-05-2017)

  De gemeente bestrijdt dit voorjaar de Olijfwilgbladvlo. Op een natuurlijke manier. Gaasvlieglarven pakken de niet-mobiele larven aan nog voordat ze zich ontwikkelen tot de volwassen bladvlo.

  Lees verder
 • College beantwoordt vragen Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig

  (02-05-2017)

  De voorbereidingen op de bouw van de wijk Duineveld zijn in volle gang. Maar er is meer dat in het Middengebied in het verschiet ligt. Een landschapspark met een speeleiland. Hoe staat het ermee?

  Lees verder
 • Zienswijzen fusievoorstel

  (26-04-2017)

  Afbeelding

  De raden van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben op donderdag 20 april 2017 het herindelingsontwerp Noordwijk en Noordwijkerhout vastgesteld. Met dit ontwerp verklaren de gemeenten samen één nieuwe gemeenten te willen vormen. Voorafgaand aan het definitieve besluit op 6 juli 2017 dient nog een aantal vragen beantwoord te worden. Ook is het belangrijk te weten wat inwoners en bedrijven ervan vinden. Daarom kunnen inwoners, organisaties, bedrijven en andere belanghebbenden tot en met 20 juni 2017 zienswijzen indienen op het plan tot het samenvoegen van de twee gemeenten.

  Lees verder
 • Noordwijk aan Zee laten stralen

  (26-04-2017)

  Hoe maken we de kust en de boulevard weer aantrekkelijk? Sfeervol. Mondain. Modern. Met een internationale uitstraling. Daar zijn inmiddels veel dingen voor in stelling gebracht. Bouwplannen, projecten, ideeën en initiatieven voor Noordwijk aan Zee.

  Lees verder
 • Check. Geldigheidsduur parkeervergunning

  (26-04-2017)

  Parkeren. Heel veel Noordwijkers hebben een parkeervergunning. Tijd voor de jaarlijkse check en wellicht meteen actie. Want de vergunning is altijd voor een beperkte duur geldig. Voorkom teleurstelling. Verlengen.

  Lees verder
 • Lintjesregen 2017

  (26-04-2017)

  Altijd weer een feestelijk moment. En wat regende het lintjes dit jaar! Wie kregen er woensdag 26 april 2017 een koninklijke onderscheiding? Hieronder staan ze vermeld. Waarin ze benoemd zijn. En waarom.

  Lees verder
 • Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Duineveld en ontwerpaanpassing Welstandsnota Noordwijk 2014 Duineveld ter inzage

  (25-04-2017)

  Voor het plan Bloemenzee (bij het zwembad aan de Nieuwe Zeeweg) is een alternatief plan ontwikkeld; Duineveld. Dit alternatieve plan heeft een andere stedenbouwkundige structuur, andere woningtypologieën en andere architectuur dan het oude plan Bloemenzee. Daarom is voor het plan Duineveld een nieuw beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dat beeldkwaliteitsplan beschrijft de stedenbouwkundige opzet en de gewenste uitstraling van gebouwen, architectuur en openbare ruimte.

  Lees verder
 • Noordwijk staat stil bij overlijden Chriet Titulaer

  (24-04-2017)

  Noordwijk staat stil bij het overlijden van Chriet Titulaer. E.M.A.Ponjee, oud-gemeentesecretaris van de kustgemeente, maakte hem mee. Klom in de pen om de plek die de bekende Nederlander in de Noordwijkse geschiedenis in herinnering te brengen. Eerbetoon aan de man die weigerde zijn accent aan te passen voor zijn televisie-optredens en boordevol goede ideeën zat.

  Lees verder
 • Eerste stap naar bestuurlijke fusie gezet. Herindelingsontwerp vastgesteld

  (21-04-2017)

  De gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout hebben tijdens hun raadsvergaderingen van 20 april 2017 de eerste formele stap gezet naar een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 januari 2019. Daartoe hebben zij een herindelingsontwerp vastgesteld, dat voor een periode van 8 weken ter inzage wordt gelegd.

  Lees verder
 • Nieuw onderkomen Parkeerservicebureau Noordwijk

  (14-04-2017)

  Van een klein kantoor is het Parkeerservicebureau Noordwijk verhuisd naar een nieuw onderkomen.

  Lees verder
 • College beantwoordt vragen betonnen palen Jeroensplein

  (14-04-2017)

  Wat  gaat er gebeuren met de betonnen palen bij het Jeroensplein? Er zijn 2 moties over dit onderwerp aangenomen en voor 1 april 2017 zou het college komen met een plan voor het verwijderen of vervangen van de palen. De andere motie verzocht het college in gesprek te gaan met de architect en daarover terug te koppelen. Het college van burgemeester en wethouders heeft alle de vragen beantwoord van de fractie van D66 Noordwijk.

  Lees verder
 • Taskforce Dienstverlening

  (14-04-2017)

  Gemeente Noordwijk en de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) hebben samen een Taskforce Dienstverlening opgericht.

  Lees verder
 • Kijk mee naar alle plannen Aan Zee!

  (12-04-2017)

  De Grent. Het Palaceplein. De Koningin Wilhelmina Boulevard. Het Vuurtorenplein. Het Jan Kroonsplein. De Maartenkruytstraat. Groot Hoogwaak. Het Wantveld. Ze liggen Noordwijk na aan het hart.

  Lees verder
 • College beantwoordt vragen over zorgen om zorg

  (07-04-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de schriftelijke vragen van de fractie van Lijst Salman Noordwijk over zorgen om zorg beantwoord. "In veel gemeenten is de klachtenregeling bij problemen in onder meer de zorg en de jeugdhulp niet op orde. Te veel mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd, omdat de verschillende instanties moeilijke gevallen naar elkaar doorschuiven. In een rapport schrijft de Nationale Ombudsman dat burgers niet weten waar, wanneer en hoe ze hun problemen kunnen melden", aldus Lijst Salman Noordwijk.

  Lees verder
 • Presentatie verkenningsstudie intensievere samenwerking Noordwijkerhout/Noordwijk

  (04-04-2017)

  De gemeenteraden van Noordwijkerhout en Noordwijk hebben Twynstra en Gudde opdracht gegeven om een verkenningsstudie te verrichten naar een intensievere samenwerking tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout in welke vorm dan ook. Het eindrapport ‘Verkenning intensievere samenwerking Gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk’ is op 3 april 2017 opgeleverd aan beide gemeenten. 

  Lees verder
 • Gemeentelijke monumentenlijst

  (03-04-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de eerste gemeentelijke monumenten aangewezen. 38 mooie Noordwijkse panden en complexen staan op de lijst.  Voor het college een startpunt. De  gemeentelijke monumentenlijst is een aanvulling op de rijksmonumentenlijst. Daar staan maar liefst 74 panden op.

  Lees verder
 • Creatieve visie op vernieuwing SJC-terrein

  (28-03-2017)

  Wat architectenbureau Grosfeld en van der Velde Architecten voor ogen staat met de nieuwbouw op het terrein van voetbalvereniging S.J.C. Noordwijk (SJC) is perfect. Dit is de visie waarmee de gemeente en de voetbalvereniging dan ook verder gaan.

  Lees verder
Archief
U bevindt zich hier : Home > Nieuws
Lees deze pagina voor RSS
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk