Nieuws

 • 08-03: Gratis Kennisevent Duurzaam Ondernemen

  (24-02-2017)

  Kom woensdag 8 maart 2017 naar het gratis Kennisevent Duurzaam Ondernemen in gemeentehuis Voorhout. Workshops, inspiratie en netwerkborrel voor alle ondernemers uit de Duin- en Bollenstreek. Meld uw organisatie nu aan!

  Lees verder
 • WOZ-waarden 2017 nog niet in te zien op WOZ-waardeloket

  (24-02-2017)

  De aanslagen voor de gemeentelijke belastingen 2017 worden zaterdag 25 februari 2017 bezorgd in Noordwijk. Op uw aanslag staat ook de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde 2017 van uw woning (peildatum 01-01-2016).

  Lees verder
 • Verklaring over dossier Bever Holding en MIM

  (20-02-2017)

  Gemeente Noordwijk, de NV Bever Holding en Muntendamsche Investeringsmaatschappij BV zijn tot een finaal vergelijk gekomen met betrekking tot de diverse juridische procedures inzake opgelegde lasten onder dwangsom en de invorderingsprocedure van de leges van het voormalig bouwplan Esplanade. De juridische procedures zullen worden beëindigd en de financiële afwikkeling heeft inmiddels plaatsgevonden. 

  Lees verder
 • Verder met de resultaten van de eerste verkenning

  (15-02-2017)

  Op dinsdag 14 februari 2017 presenteerden de onderzoekers van Twynstra Gudde de uitkomsten van de eerste fase van het onderzoek Samen met de buren?

  Lees verder
 • Test. Bamboebeschoeiing

  (14-02-2017)

  Innovatie aan de waterkant. Noordwijk gebruikt bamboe voor een flink stuk beschoeiing. Een praktijkproef die de productontwikkeling verder helpt.

  Lees verder
 • Stemmentellers gezocht

  (13-02-2017)

  Nederland loopt warm voor de Tweede Kamerverkiezingen. In Noordwijk kun je er op 15 maart 2017 je stem voor uitbrengen.

  Lees verder
 • Nieuw groen in de wijk Dobbelmannduin

  (09-02-2017)

  De gemeente gaat dit voorjaar het openbaar groen in de wijk Dobbelmannduin aanpakken. Het doel is dat er gezond en mooi nieuw groen komt dat goed past bij de wijk. Samen met de bewoners van de wijk Dobbelmannduin hebben we een definitief ontwerp voor het groen opgesteld.

  Lees verder
 • Grens voor sociale koopwoning aangepast

  (08-02-2017)

  De gemeente heeft de grens voor de prijs voor de sociale koopwoning aangepast. Van € 201.000- naar € 200.000,- . De aanpassing is officieel vastgesteld in de Noordwijkse Woonagenda. Voluit: ‘De Noordwijkse Woonagenda De toekomst van het wonen in Noordwijk: 2016-2020’. Nu loopt de Noordwijkse grens in pas met landelijke regelgeving.

  Lees verder
 • Presentatie verkenning

  (07-02-2017)

  Op dinsdag 14 februari 2017 presenteren gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout de uitkomsten van hun onderzoek ‘Samen met de Buren?’. Ze doen dat in Congrescentrum NH Leeuwenhorst. Het gaat om het eerste deel van het onderzoek.

  Lees verder
 • College beantwoordt schriftelijke vragen statushouders

  (06-02-2017)

  Hoeveel statushouders moeten we in Noordwijk nog huisvesten voor 2016 en eerste helft 2017? Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van de fractie van PvdA-GroenLinks beantwoord over de stand van zaken op het gebied van huisvesting statushouders.

  Lees verder
 • College beantwoordt schriftelijke vragen over duurzaamheid

  (03-02-2017)

  Wat is er bereikt op het gebied van duurzaamheid? Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van de fractie van D66 beantwoord over de stand van zaken op het gebied van duurzaamheid.

  Lees verder
 • WOZ-waarde opvraagbaar van alle woningen in Noordwijk, Lisse en Teylingen

  (01-02-2017)

  Vanaf 1 februari 2017 is het mogelijk om via www.wozwaardeloket.nl de WOZ-waarde van woningen uit Lisse, Noordwijk en Teylingen op te vragen. Dit zijn de 3 gemeenten die zijn aangesloten bij Belastingen Bollenstreek.

  Lees verder
 • Start werkzaamheden Parallel Boulevard uitgesteld

  (30-01-2017)

  De gemeente heeft besloten om de reconstructie van de Parallel Boulevard met 1 jaar uit te stellen. De start van de werkzaamheden staat nu gepland in september 2018.

  Lees verder
 • Transformatieagenda. Verandert U mee?

  (30-01-2017)

  De gemeenteraden van Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijkerhout hebben al ingestemd met de Transformatieagenda 2017-2018 – Wmo en haar omgeving.

  Lees verder
 • College beantwoordt vragen over huishoudelijke hulp ouderen

  (26-01-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van Puur Noordwijk beantwoord over de hulp bij huishouden ouderen.

  Lees verder
 • College beantwoordt vragen over De Branding

  (26-01-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de schriftelijke vragen van de fractie van CDA Noordwijk beantwoord over De Branding.

  Lees verder
 • College beantwoordt vragen over huishoudelijke hulp ouderen 2

  (26-01-2017)

  Wordt er bezuinigd? Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van de fractie van PvdA-GroenLinks beantwoord over de hulp bij huishouden ouderen.

  Lees verder
 • Samen met de buren?

  (25-01-2017)

  Samen met de buurgemeente Noordwijkerhout? Na verkenningen met de politieke partijen en het ambtenarenapparaat van Noordwijk en Noordwijkerhout, was het week 4 van 2017 de beurt om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hierover mee te laten denken. Hoe kijken zij aan tegen intensievere samenwerkingsmogelijkheden tussen Noordwijkerhout – Noordwijk?

  Lees verder
 • Herontwikkeling De Grent. Eerste stap gezet

  (19-01-2017)

  Het actieprogramma dat de herontwikkeling van De Grent in Noordwijk aanjaagt is gereed. De inbreng van ‘de markt’ is echter onontbeerlijk. Daarover steken partijen binnenkort de koppen bij elkaar.

  Lees verder
 • Vaststelling herziene APV, Algemeen Aanwijzingsbesluit en verordening Speelautomatenhallen

  (10-01-2017)

  College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de Gemeenteraad op 15 december 2016 heeft besloten tot het vaststellen van de herziene Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Noordwijk 2017 met de daarbij behorende specifieke toelichting en de Speelautomatenhallenverordening Noordwijk 2017.

  Lees verder
 • Aanpassingen documenten inzake plannen Hotels van Oranje

  (09-01-2017)

  De gemeenteraad heeft besloten om 2 belangrijke kaderstellende documenten voor de ontwikkeling van Hotels van Oranje aan te passen. Het besluit ligt er inzage. Onderstaand de tekst van de officiële publicatie.

  Lees verder
 • Aanslag gemeentelijke belastingen voor 2017 digitaal

  (06-01-2017)

  Vanaf 2017 kunt u de aanslag van de gemeentelijke belasting van Belastingen Bollenstreek digitaal ontvangen. Dit gaat via de Berichtenbox van MijnOverheid

  Lees verder
 • Kapwerkzaamheden op oud terrein Bollenbad

  (06-01-2017)

  Op het terrein waar vroeger het zwembad Bollenbad stond, bouwt projectontwikkelaar Heijmans een nieuwe wijk met woningen en appartementen. Naar verwachting start de bouw daarvan in het voorjaar van 2018. De begroeiing wordt zo veel als mogelijk behouden in dit nieuwe plan. Vooral de steilrand die kenmerkend is voor het landschap vormt een belangrijk element.

  Lees verder
 • Nieuwjaarspeech burgemeester

  (05-01-2017)

  Teloorgang? Onzin! Burgemeester Jan Rijpstra is optimistisch over de toekomst van Noordwijk. Dat bleek uit de speech die hij tijdens de nieuwjaarsreceptie uitsprak op woensdag 4 januari 2017. Nederland wordt een verbonden samenleving waar we hoopvol realistisch zijn. 

  Lees verder
 • Uitslag loterij inzamelen kerstbomen

  (05-01-2017)

  Er zijn op woensdag 4 januari 2017 in totaal 2221 kerstbomen ingeleverd. De nummers van de winnende loten van een VVV Cadeaubon ter waarde van € 10,00 staan vermeld in onderstaande tabel.

  Lees verder
U bevindt zich hier : Home > Nieuws
Lees deze pagina voor RSS
OndernemenDigitale balie

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing