Nieuws

 • Noordwijk staat stil bij overlijden Chriet Titulaer

  (24-04-2017)

  Noordwijk staat stil bij het overlijden van Chriet Titulaer. E.M.A.Ponjee, oud-gemeentesecretaris van de kustgemeente, maakte hem mee. Klom in de pen om de plek die de bekende Nederlander in de Noordwijkse geschiedenis in herinnering te brengen. Eerbetoon aan de man die weigerde zijn accent aan te passen voor zijn televisie-optredens en boordevol goede ideeën zat.

  Lees verder
 • Dienstverlening rondom Koningsdag

  (21-04-2017)

  De volgende gemeentelijke onderdelen en samenwerkingsverbanden zijn rondom Koningsdag minder bereikbaar of leveren hun diensten op andere momenten.

  Lees verder
 • Eerste stap naar bestuurlijke fusie gezet. Herindelingsontwerp vastgesteld

  (21-04-2017)

  De gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout hebben tijdens hun raadsvergaderingen van 20 april 2017 de eerste formele stap gezet naar een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 januari 2019. Daartoe hebben zij een herindelingsontwerp vastgesteld, dat voor een periode van 8 weken ter inzage wordt gelegd.

  Lees verder
 • Nieuw onderkomen Parkeerservicebureau Noordwijk

  (14-04-2017)

  Van een klein kantoor is het Parkeerservicebureau Noordwijk verhuisd naar een nieuw onderkomen.

  Lees verder
 • College beantwoordt vragen betonnen palen Jeroensplein

  (14-04-2017)

  Wat  gaat er gebeuren met de betonnen palen bij het Jeroensplein? Er zijn 2 moties over dit onderwerp aangenomen en voor 1 april 2017 zou het college komen met een plan voor het verwijderen of vervangen van de palen. De andere motie verzocht het college in gesprek te gaan met de architect en daarover terug te koppelen. Het college van burgemeester en wethouders heeft alle de vragen beantwoord van de fractie van D66 Noordwijk.

  Lees verder
 • Taskforce Dienstverlening

  (14-04-2017)

  Gemeente Noordwijk en de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) hebben samen een Taskforce Dienstverlening opgericht.

  Lees verder
 • Kijk mee naar alle plannen Aan Zee!

  (12-04-2017)

  De Grent. Het Palaceplein. De Koningin Wilhelmina Boulevard. Het Vuurtorenplein. Het Jan Kroonsplein. De Maartenkruytstraat. Groot Hoogwaak. Het Wantveld. Ze liggen Noordwijk na aan het hart.

  Lees verder
 • College beantwoordt vragen over zorgen om zorg

  (07-04-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de schriftelijke vragen van de fractie van Lijst Salman Noordwijk over zorgen om zorg beantwoord. "In veel gemeenten is de klachtenregeling bij problemen in onder meer de zorg en de jeugdhulp niet op orde. Te veel mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd, omdat de verschillende instanties moeilijke gevallen naar elkaar doorschuiven. In een rapport schrijft de Nationale Ombudsman dat burgers niet weten waar, wanneer en hoe ze hun problemen kunnen melden", aldus Lijst Salman Noordwijk.

  Lees verder
 • Presentatie verkenningsstudie intensievere samenwerking Noordwijkerhout/Noordwijk

  (04-04-2017)

  De gemeenteraden van Noordwijkerhout en Noordwijk hebben Twynstra en Gudde opdracht gegeven om een verkenningsstudie te verrichten naar een intensievere samenwerking tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout in welke vorm dan ook. Het eindrapport ‘Verkenning intensievere samenwerking Gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk’ is op 3 april 2017 opgeleverd aan beide gemeenten. 

  Lees verder
 • Gemeentelijke monumentenlijst

  (03-04-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de eerste gemeentelijke monumenten aangewezen. 38 mooie Noordwijkse panden en complexen staan op de lijst.  Voor het college een startpunt. De  gemeentelijke monumentenlijst is een aanvulling op de rijksmonumentenlijst. Daar staan maar liefst 74 panden op.

  Lees verder
 • Creatieve visie op vernieuwing SJC-terrein

  (28-03-2017)

  Wat architectenbureau Grosfeld en van der Velde Architecten voor ogen staat met de nieuwbouw op het terrein van voetbalvereniging S.J.C. Noordwijk (SJC) is perfect. Dit is de visie waarmee de gemeente en de voetbalvereniging dan ook verder gaan.

  Lees verder
 • College beantwoordt vragen versneld afschaffen precariobelasting

  (24-03-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van de fractie van D66 Noordwijk beantwoord over de versnelde afschaffing van de precariobelasting. De gemeente Noordwijk heft deze belasting. Door het amendement van de Tweede Kamer mag dit nog tot en met 1 januari 2022 in plaats van 1 januari 2027.

  Lees verder
 • Raad stemt in met belangrijk document ontwikkeling Middengebied

  (24-03-2017)

  De gemeenteraad van Noordwijk heeft op donderdag 23 maart 2017 gesproken over een belangrijk document voor de ontwikkeling van het Noordwijkse Middengebied.

  Lees verder
 • Hoge opkomst

  (16-03-2017)

  De Tweede Kamer-verkiezingen waren woensdag 15 maart 2017. De stembureauspullen staan al weer klaar voor de opslag. De definitieve uitslagen werden donderdag 16 maart 2017 bekendgemaakt. Hoe stemde Noordwijk? 

  Lees verder
 • Stroom, gas en elektriciteit gaat er soms af

  (16-03-2017)

  Het energie- en het waterbedrijf laten in 2017 hun leidingen en kabels vernieuwen en verbeteren die onder de Parallel Boulevard liggen. Het gaat in 2 stappen.

  Lees verder
 • College beantwoordt VVD vragen over afwikkeling Bever dossier

  (14-03-2017)

  Het college heeft de vragen van VVD Noordwijk beantwoord over het Bever-dossier. De partij wil beter geïnformeerd worden over wat er gebeurt. Gaat er echt nu gebouwd worden? Wat is er aan de gemeente betaald?

  Lees verder
 • Een 9 voor energiezuinige verlichting

  (08-03-2017)

  Gemeente Noordwijk is goed op weg met het toepassen van energiezuinige verlichting. Dat blijkt uit de verantwoording die de gemeente deze week binnenkreeg. De investeringen in het slimme systeem lonen.

  Lees verder
 • College beantwoordt vragen over Maarten Kruytstraat en Jan Kroonsplein

  (08-03-2017)

  “Klopt het dat het onmogelijk wordt voor de huurders van drie garageboxen om op een fatsoenlijke manier hun auto in en uit te rijden?” 

  Lees verder
 • Offem Zuid. Plan voor de financiële kanten

  (07-03-2017)

  De gemeente heeft een plan klaar voor de financiële kant van Offem Zuid. Het plan helpt de kosten van de grondexploitatie te verhalen. Ook kan de gemeente er eisen mee stellen aan de ontwikkeling van het hele plangebied. Dit plan hoort dan ook bij het plan voor eerste stuk bouwgrond in Offem Zuid.

  Lees verder
 • Collegebrief over dumpen afval bij milieucontainers

  (07-03-2017)

  “De klachten zijn ons bekend. Er is al meerdere keren gezocht naar oplossingen”, aldus het college in een beantwoordingsbrief aan Puur Noordwijk. 

  Lees verder
 • Offem Zuid. Plan voor eerste stuk bouwgrond

  (07-03-2017)

  Offem Zuid. Om er huizen te kunnen bouwen, moet de gemeente veel voorbereiden. De gemeente heeft nu een uitwerkingsplan Offem Zuid af.

  Lees verder
 • College zet in op kwaliteitsoverleg

  (06-03-2017)

  “Wij hebben besloten de gewenste kwaliteit te bewaken door te werken met een kwaliteitsoverleg”, aldus het college van burgemeester en wethouders in een beantwoordingsbrief aan de gemeenteraad.

  Lees verder
 • Verklaring over dossier Bever Holding en MIM

  (20-02-2017)

  Gemeente Noordwijk, de NV Bever Holding en Muntendamsche Investeringsmaatschappij BV zijn tot een finaal vergelijk gekomen met betrekking tot de diverse juridische procedures inzake opgelegde lasten onder dwangsom en de invorderingsprocedure van de leges van het voormalig bouwplan Esplanade. De juridische procedures zullen worden beëindigd en de financiële afwikkeling heeft inmiddels plaatsgevonden. 

  Lees verder
 • Verder met de resultaten van de eerste verkenning

  (15-02-2017)

  Op dinsdag 14 februari 2017 presenteerden de onderzoekers van Twynstra Gudde de uitkomsten van de eerste fase van het onderzoek Samen met de buren?

  Lees verder
 • Test. Bamboebeschoeiing

  (14-02-2017)

  Innovatie aan de waterkant. Noordwijk gebruikt bamboe voor een flink stuk beschoeiing. Een praktijkproef die de productontwikkeling verder helpt.

  Lees verder
Archief
U bevindt zich hier : Home > Nieuws
Lees deze pagina voor RSS
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk