Wonen

Snippergroen

Icon

stroken gemeentegrond, grenzend aan eigendom inwoners

Snippergroen

Woning zoeken, sociale huur

Icon

sociale huurwoningen, WoningNet Holland Rijnland, aanbodsysteem

Woning zoeken, sociale huur

Huisnummer, aanvragen of wijzigen

Icon

nieuwe woning gebouwd, Omgevingsdienst West-Holland, pand splitsen

Huisnummer, aanvragen of wijzigen

NEE-NEE sticker, NEE-JA sticker

Icon

geen reclamefolders en/of huis-aan-huisbladen, direct digitaal aanvragen

NEE-NEE sticker, NEE-JA sticker

Gebruik zomerhuisjes

Icon

recreatief gebruik, logé, zelfstandige bewoning

Gebruik zomerhuisjes

Kadastrale informatie

Icon

eigendomsgegevens, luchtfoto's, perceelbegrenzing, vastgoedinformatie

Kadastrale informatie

Starterslening

Icon

koopstarters, volgens normen Nationale Hypotheek Garantie

Starterslening

Leegstand, vergunning

Icon

tijdelijke verhuur leegstaande woning, maximaal 5 jaar

Leegstand, vergunning

Natuur

Icon

beschermde natuur, gemeentelijk groenbeheerplan

Natuur