Wijkgericht werken

Wijkgericht werken richt zich op de samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners. Het is een manier om burgers mee te laten praten, mee te laten denken en beslissen maar vooral ook mee te laten doen met zaken die spelen in hun wijk. Het gezamenlijk hoofddoel is de leefbaarheid in Noordwijk te vergroten. Leefbaarheid is een veelomvattende term en kan kortweg onderverdeeld worden in de fysieke leefomgeving en sociale cohesie of samenhang.

Andere doelen vanuit wijkgericht werken:

  • Werken naar een integrale aanpak van ontwikkeling nieuw beleid en projecten.
  • Bewoners en andere belanghebbenden vroegtijdig betrekken bij ontwikkelingen in de wijk.
  • Monitoren aan de hand van leefbaarheidsonderzoek op wijkniveau.
  • Ruimte bieden voor bewonersinitiatieven en wijkverenigingen.

Wijkverenigingen

Wijkverenigingen spelen een cruciale rol binnen het Wijkgericht Werken. De doelstellingen en activiteiten kunnen per wijkvereniging sterk verschillen; waar de ene vereniging meer een gezelligheidsvereniging is, ziet de ander haar rol meer in advisering bij de inrichting van de openbare ruimte. Voor de gemeente zijn wijkverenigingen de ogen en oren van de wijk en de structurele gesprekspartner bij o.a. beleidsvraagstukken en projecten.

De gemeentelijke wijkregisseur kan helpen een wijkvereniging op te richten. Zo kan ondersteuning worden gegeven bij het opstellen van de statuten, de gang naar de notaris en het aanvragen van subsidie bij de gemeente voor de wijkvereniging.

Wijkregisseur

Voor zaken die de leefbaarheid aangaan (anders dan een melding openbare ruimte of een reparatieverzoek) is een contactpersoon binnen de gemeente Noordwijk. Deze contactpersoon wordt ook wel de 'wijkregisseur' genoemd. De wijkregisseur onderhoudt contact met wijkverenigingen, gemeentelijke afdelingen en andere partijen. De wijkregisseur is op de hoogte van op stapel staande projecten en beleidsmatige ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben over zaken in uw wijk, neem dan eens contact op met de wijkregisseur. U kunt een afspraak maken met de wijkregisseur. U kunt hiervoor bellen met het Klantcontactcentrum, zij zullen u dan doorverbinden.

Projecten

Er zijn op dit moment geen nieuwe projecten.

Contactgegevens wijkverenigingen

Wijkvereniging Binnenhof Binnen

Postadres
Binnenhof 15
2201 KR Noordwijk
E binnenhofbinnen@gmail.com

Wijkvereniging Boechorst

Postadres
Peterhof 79
2201 TG Noordwijk
E info@boechorstwijkvereniging.nl
I www.boechorstwijkvereniging.nl

Wijkvereniging Boerenburg

Postadres
Johanna van Hoornstraat 8 (iedere 3e woensdag van de maand in clubgebouw van Schietvereniging "Blijf voor 't Land")
2203 GM Noordwijk
E info@boerenburg-noordwijk.nl
I boerenburg-noordwijk.nl
Facebook https://www.facebook.com/groups/446952155706298/about/

Wijkvereniging Duinpark en Auteurs- en Prinsessenwijk

Postadres
W. van Beelenstraat 17
2202 XE Noordwijk
E freek.roelandse@planet.nl en noordnoortuk@gmail.com 
Facebook https://www.facebook.com/pages/Wijkvereniging-Duinpark-Noordwijk/411038018989311?ref=stream
Facebook https://www.facebook.com/NoordwijkNoord/timeline?filter=1

Wijkvereniging Grashoek

Postadres
Duinkant 76
2203 NL  Noordwijk
E voorzitter@grashoeknoordwijk.nl en secretaris@grashoeknoordwijk.nl
I www.grashoeknoordwijk.nl

Wijkvereniging Groot Dobbelmannduin

Postadres Secretariaat
Emmaweg 3
2202 CP Noordwijk
E wvgrootdobbelmannduin@gmail.com
I www.grootdobbelmannduin.nl

Wijkvereniging De Oude Dorpskern

Postadres
Postbus 364
2200 AJ  Noordwijk
E secretaris@deoudedorpskern.nl en voorzitter@deoudedorpskern.nl
I www.deoudedorpskern.nl

Wijkvereniging Het Oude Zeedorp

E voorzitter@hetoudezeedorp.nl
I www.hetoudezeedorp.nl

Wijkvereniging Vinkeveld

Postadres
Strandplevier 19
2201 XJ Noordwijk
E martin.bruchner@casema.nl en mljwakka@casema.nl
I www.wijkverenigingvinkeveld.nl

Wijkvereniging De Zuid

Postadres
Postbus 1510
2200 BE Noordwijk
l.pruijs@thenextlevelnow.com

Documenten

Lees ook