Wijkgericht werken

Wijkgericht werken richt zich op de samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners. Het is een manier om burgers mee te laten praten, mee te laten denken en beslissen maar vooral ook mee te laten doen met zaken die spelen in hun wijk. Het gezamenlijk hoofddoel is de leefbaarheid in Noordwijk te vergroten. Leefbaarheid is een veelomvattende term en kan kortweg onderverdeeld worden in de fysieke leefomgeving en sociale cohesie of samenhang.

Andere doelen vanuit wijkgericht werken:

  • Werken naar een integrale aanpak van ontwikkeling nieuw beleid en projecten.
  • Bewoners en andere belanghebbenden vroegtijdig betrekken bij ontwikkelingen in de wijk.
  • Monitoren aan de hand van leefbaarheidsonderzoek op wijkniveau.
  • Ruimte bieden voor bewonersinitiatieven en wijkverenigingen..

Wijkverenigingen

Wijkverenigingen spelen een cruciale rol binnen het Wijkgericht Werken. De doelstellingen en activiteiten  kunnen per wijkvereniging sterk verschillen; waar de ene vereniging meer een gezelligheidsvereniging is, ziet de ander haar rol meer in advisering bij de inrichting van de openbare ruimte. Voor de gemeente  zijn wijkverenigingen de ogen en oren van de wijk en de structurele gesprekspartner bij oa beleidsvraagstukken en projecten.

De gemeentelijke wijkregisseur kan helpen een wijkvereniging op te richten. Zo kan ondersteuning worden gegeven bij het opstellen van de statuten, de gang naar de notaris en het aanvragen van subsidie bij de gemeente voor de wijkvereniging.

Wijkregisseur

Voor zaken die de leefbaarheid aangaan (anders dan een melding openbare ruimte of een reparatieverzoek) is een contactpersoon binnen de gemeente Noordwijk. Deze contactpersoon wordt ook wel de 'wijkregisseur' genoemd. De wijkregisseur onderhoudt contact met wijkverenigingen, gemeentelijke afdelingen en andere partijen. Hij is op de hoogte van op stapel staande projecten en beleidsmatige ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben over zaken in uw wijk neem dan ook eens contact op met de wijkregisseur. Hij staat u graag te woord.

Wijkgericht werken - Afspraak Wijkregisseur

Wanneer u iets wil bespreken met de wijkregisseur en eventueel de wethouder,  dan kan dat op afspraak. U kunt een afspraak maken met de wijkregisseur, zie bij de links de contactgegevens.

Projecten

Er zijn op dit moment geen nieuwe projecten.

Contactgegevens wijkregisseur

Afdeling Openbare Werken, team Groen en Wijkbeheer
De heer J.P. (Hans) van Deuren
T (071) 36 60 346
E h.vandeuren@noordwijk.nl

Contactgegevens wijkverenigingen

Wijkvereniging Binnenhof Binnen

Postadres
Binnenhof 15
2201 KR  Noordwijk
E binnenhofbinnen@gmail.com

Wijkvereniging Boechorst

Postadres
Zuidbroek 41
2201 GT Noordwijk
E info@boechorstwijkvereniging.nl
I www.boechorstwijkvereniging.nl

Wijkvereniging Duinpark en Auteurs- en Prinsessenwijk

Postadres
W. van Beelenstraat 17
2202 XE  Noordwijk
E freek.roelandse@planet.nl en noordnoortuk@gmail.com 
Facebook https://www.facebook.com/pages/Wijkvereniging-Duinpark-Noordwijk/411038018989311?ref=stream
Facebook https://www.facebook.com/NoordwijkNoord/timeline?filter=1

Wijkvereniging Grashoek

Postadres
Duinkant 76
2203 NL  Noordwijk
E voorzitter@grashoeknoordwijk.nl en secretaris@grashoeknoordwijk.nl
I www.grashoeknoordwijk.nl

Wijkvereniging Groot Dobbelmannduin

Postadres Secretariaat
Emmaweg 3
2202 CP Noordwijk
E wvgrootdobbelmannduin@gmail.com
I www.grootdobbelmannduin.nl

Wijkvereniging De Oude Dorpskern

Postadres
Postbus 364
2200 AJ  Noordwijk
E secretaris@deoudedorpskern.nl en voorzitter@deoudedorpskern.nl
I www.deoudedorpskern.nl

Wijkvereniging Het Oude Zeedorp

E voorzitter@hetoudezeedorp.nl
I www.hetoudezeedorp.nl

Wijkvereniging Vinkeveld

Postadres
Strandplevier 19
2201 XJ  Noordwijk
E martin.bruchner@casema.nl en mljwakka@casema.nl
I www.wijkverenigingvinkeveld.nl

Wijkvereniging De Zuid

Postadres
Postbus 1510
2200 BE  Noordwijk
E: l.pruijs@thenextlevelnow.com

Documenten

Lees ook