Wijkavond

Een wijkavond is een openbare bijeenkomst in een wijk waarvoor alle wijkbewoners uitgenodigd worden. Per jaar vindt er in 2 wijken een wijkavond plaats. Het doel van de avond is dat bewoners op informele wijze de woon- en leefsituatie in de wijk kunnen bespreken met collegeleden, gemeenteambtenaren en andere betrokken instanties.

Doel van de wijkavond

  • Een platform bieden voor direct contact tussen collegeleden, ambtenaren, wijkbewoners en andere spelers in de wijk. Denk hierbij ook aan de politie, jongerenwerk, de woningstichting, wijkvereniging en andere maatschappelijke spelers.
  • Een platform bieden voor het delen van informatie die relevant is voor wijkbewoners.
  • Draagvlak creĆ«ren voor (gemeentelijke) initiatieven.

Planning wijkavonden

Wijknaam Aantal huishoudens Datum wijkavond
Wijkavonden
WAP/Duinpark 1668 2015
Grashoek/Middengebied 1178 2015
Boechorst/Offem Zuid 950 2016
De Oude Dorpskern/Beeklaan 1563 2016
Het Oude Zeedorp 1743 2017
Buitengebied 2018
Calorama 1175 2018
Vinkeveld 1252 2018

Overzichten actiepunten