Trouwen, datum en tijd vastleggen

Als u in Noordwijk wilt trouwen moet u de locatie, datum en tijd vastleggen. Om te voorkomen dat het huwelijk niet kan plaatsvinden op de door u gekozen locatie of tijdstip raden wij u aan dit tijdig te doen. In het onderstaande stappenplan vindt u een globaal overzicht van de procedure.

1. Bepaal de datum, locatie en tijd van het huwelijk.

Voor huwelijken in het gemeentehuis kunnen wij direct de beschikbaarheid van de trouwzalen voor u controleren. Wilt u het huwelijk in een locatie buiten het gemeentehuis laten voltrekken, stem dan eerst de beschikbaarheid af met de locatie van uw keuze en leg het huwelijk bij de locatie in optie vast.

2. Leg de datum, tijd en locatie vast bij de gemeente Noordwijk.

U kunt uw huwelijk of partnerschap telefonisch vastleggen bij de gemeente. Het is niet mogelijk een optie vast te leggen. U dient bij het reserveren al uw keuze voor de locatie, tijd en dag gemaakt te hebben.
 
U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw geplande huwelijk of partnerschap en de benodigde formulieren voor een melding voorgenomen huwelijk of partnerschap.

3. Doe een melding voorgenomen huwelijk.

U dient ten minste 2 weken en maximaal 1 jaar vóór de trouw- of geregistreerd partnerschapsdatum melding van voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap te doen bij de gemeente Noordwijk. Deze melding vervangt de ondertrouw.

Bij de melding dient u ook de getuigen op te geven. U kunt onder andere uw voorkeur opgeven voor een huwelijksboekje of trouwambtenaar.

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ontvangst van uw melding.

3.a Eigen trouwambtenaar.

In Noordwijk worden de huwelijken voltrokken door vaste trouwambtenaren. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook een eigen trouwambtenaar voor één dag laten benoemen. Het verzoek hiervoor moet tijdig worden ingediend.

4. Maak een afspraak met de trouwambtenaar.

Ongeveer 4 tot 6 weken voordat het huwelijk plaatsvindt, krijgt u schriftelijk bericht wie het huwelijk voltrekt. Er wordt zo veel mogelijk rekening met uw voorkeur gehouden, maar er kan geen garantie worden gegeven dat de door u gekozen trouwambtenaar het huwelijk voltrekt.

U dient zelf een afspraak met de ambtenaar te maken om de ceremonie door te spreken.

5. Betaling.

Voor de huwelijksdatum ontvangt u een factuur voor de verschuldigde leges. U dient deze factuur te voldoen binnen de gestelde betalingstermijn, ook als dit betekent dat de betaling na het huwelijk plaatsvindt.