Taken gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente op de belangrijkste punten. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormen zij het bestuur van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente op de belangrijkste punten. De raadsleden controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. De raad houdt zich ook bezig met de begroting en het jaarverslag. En de leden van de raad houden contact met de inwoners. 

Informatie rijksoverheid