Taken college

De burgemeester en wethouders vormen samen het college van burgemeester en wethouders van een gemeente. Zij zorgen voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester wordt benoemd voor 6 jaar. De Koning benoemt de burgemeester. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. Dit is voor 4 jaar. De wethouders hebben allemaal verschillende terreinen waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Zoals sport, cultuur of verkeer. Samen nemen de burgemeester en wethouders tijdens de collegevergadering besluiten. En bereiden zij besluiten voor. Deze worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Taken en verantwoordelijkheden burgemeester en wethouders

Binnen het college hebben de burgemeester en wethouders verschillende taken en verantwoordelijkheden. Elke wethouder heeft een eigen portefeuille. Daarbij horen eigen taken. Ook de burgemeester heeft eigen taken en een eigen portefeuille. Daarin zit bijvoorbeeld altijd openbare orde en veiligheid.

Vergaderingen en besluiten college

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. In de besluitenlijsten is terug te vinden wat het college heeft besloten.