Strand, coördinator

Mevrouw P.C. (Petri) Biegstraaten
Afdeling Dienstverlening, team Openbare Orde en Veiligheid (OOV)
T: (071) 36 60 370
M:  (06) 53 58 31 26 (bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur)
E: p.biegstraaten@noordwijk.nl