Scholen

In de gemeente Noordwijk worden verschillende soorten onderwijs gegeven: basis, voortgezet en speciaal. De basisscholen zijn verspreid over de gemeente. In veel woonwijken ligt een basisschool. Op het Northgo College kunt u terecht voor voortgezet onderwijs: mavo, havo en vwo. Ook wordt er in Noordwijk speciaal onderwijs gegeven. Onderwijs aan volwassenen is regionaal georganiseerd.

Basisonderwijs

Aantallen leerlingen per basisschool

Voor het aantal leerlingen per basisschool in Noordwijk verwijzen we u graag naar de website AlleCijfers.nl. Deze is gebaseerd op open data van de gemeente Noordwijk.

Speciaal onderwijs

Voortgezet onderwijs

Volwassenen onderwijs

Overige informatie