Samenstelling gemeenteraad

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Burgemeester Jan Rijpstra is de voorzitter van de raad. De raad wordt ondersteund door de griffier mevrouw Guda Kager. Leden van de gemeenteraad zijn gekozen burgers. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormen zij het bestuur van de gemeente.

De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. De gemeenteraad van Noordwijk bestaat uit 21 raadsleden verdeeld over 6 fracties. Per partij hebben wij de raadsleden vermeld, met als eerste de fractievoorzitter.

Lees ook