J. (Jan) Rijpstra

Functie

 • Burgemeester

Contactgegevens

Taken

 • Voorzitter Gemeenteraad
 • Voorzitter College van Burgemeester en Wethouders
 • Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden
 • Openbare Orde en Rampenbestrijding
 • Politie
 • Brandweer
 • Veiligheidsregio
 • Regionale Brandweer Rijnland
 • Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
 • Handhaving Openbare Orde
 • Juridische Zaken
 • Vergunningen
 • Kabinetszaken
 • Representatie
 • Terugdringen bureaucratie
 • Adviesraden
 • Dienstverlening
 • Hotels van Oranje (samen met wethouder Bakker)
 • ICT (informatisering en automatisering)
 • Bestuurlijke toekomst (samen met wethouder Van Duin)
 • Coördinator voorbereiding overleggen Holland Rijnland
 • Lid Holland Rijnland
 • Space (bestuurlijke coördinatie)

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie:

 • Lid Economic Board Duin- en Bollenstreek
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West Holland
 • Vicevoorzitter KIMO Nederland-België
 • Lid ESA-ESTEC Joint Consultative Committee 
 • Voorzitter plaatselijke commissie Noordwijk van de KNRM

Op persoonlijke titel onbezoldigd:

 • Voorzitter Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN)
 • Voorzitter Stichting Hephaïstos   
 • Voorzitter Dutch Don’t Drown Foundation
 • Voorzitter Koninklijke Reddingsbrigade Nederland
 • Voorzitter begeleidingscommissie onderzoek juridisch instrumentarium Raad (ingesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken)
 • Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
 • Portefeuillehouder Cybercrime politie eenheid Den Haag

Op persoonlijke titel bezoldigd:

 • Voorzitter Koninklijke Vereniging Lichamelijke Opvoeding (vacatiegeld)