J. (Jan) Rijpstra

Functie

Burgemeester

Contactgegevens

(071) 36 60 221
j.rijpstra@noordwijk.nl

Taken

 • Voorzitter Gemeenteraad
 • Voorzitter College van Burgemeester en Wethouders
 • Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden
 • Openbare Orde en Rampenbestrijding
 • Politie
 • Brandweer
 • Veiligheidsregio
 • Regionale Brandweer Rijnland
 • Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
 • Handhaving Openbare Orde
 • Juridische Zaken
 • Vergunningen
 • Kabinetszaken
 • Representatie
 • Terugdringen bureaucratie
 • Adviesraden
 • Dienstverlening
 • Hotels van Oranje (samen met wethouder Bakker)
 • ICT (informatisering en automatisering)
 • Bestuurlijke toekomst (samen met wethouder Van Duin)
 • Coördinator voorbereiding overleggen Holland Rijnland

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie:

 • lid Economic Board Duin- en Bollenstreek
 • lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
 • lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West Holland
 • vicevoorzitter KIMO Nederland-België
 • vicevoorzitter Holland Space Cluster
 • lid ESA-ESTEC Joint Consultative Committee 
 • voorzitter plaatselijke commissie Noordwijk van de KNRM

Op persoonlijke titel onbezoldigd:

 • voorzitter Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN)
 • voorzitter Stichting Hephaïstos   
 • voorzitter Dutch Don’t Drown Foundation   
 • voorzitter Koninklijke Vereniging Lichamelijke Opvoeding (KVLO) 
 • voorzitter Koninklijke Reddingsbrigade Nederland 
 • buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
 • portefeuillehouder Cybercrime politie eenheid Den Haag

Op persoonlijke titel bezoldigd:

 • voorzitter Koninklijke Vereniging Lichamelijke Opvoeding
 • (KVLO) (vacatiegeld)