Woonvoorzieningen

 • Wat is het?

  De gemeente kan u helpen als u niet meer normaal uw woning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld door een ziekte of een beperking. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor hulp om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

 • Hoe werkt het?

  De taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. Aanvullende informatie kunt u vinden op de website van de ISD Bollenstreek.

  Welke hulp u krijgt, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt u samen met een consulent of u zelf een oplossing heeft voor uw knelpunt. Als dit niet mogelijk is wordt er gekeken of u geholpen bent met een algemene voorziening. Als dat geen oplossing voor u is, wordt er gekeken naar een individuele voorziening.

  De gemeente kan u bijvoorbeeld het volgende bieden:

  • aanpassingen in uw woning;
  • een geldbedrag, zodat u zelf een woningaanpassing kunt betalen;
  • een vergoeding voor verhuizen.

  Soms moet u een deel van de hulp zelf betalen. Hoeveel u moet betalen hangt af van uw inkomen, uw persoonlijke situatie en de hulp die u krijgt.

  Enkele voorbeelden van woningaanpassingen

  • verbeteren van toegangspaden;
  • aanbrengen van hellingbanen;
  • de woning herkenbaar maken (bijvoorbeeld als u slechtziend bent);
  • verbreden van deuren;
  • automatische deuropeners plaatsen;
  • drempels verwijderen.
 • Wat moet ik doen?

  U kunt bij het Lokaal Loket terecht voor informatie, advies en een meldingsformulier. Als het meldingsformulier volledig is ingevuld, wordt u via het Lokaal Loket direct aangemeld bij de ISD Bollenstreek.

  Voor hulp bij het invullen van uw formulier kunt u terecht bij de Formulierenbrigade.

 • Aanvullende informatie

  De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015 ) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.