Woning splitsen

 • Wat is het?

  Als huiseigenaar kunt u uw pand, in bepaalde gevallen en mits voldaan wordt aan de geldende verordening Beheer woningvoorraad Noordwijk 2016, splitsen. Zo kan een woonruimte worden omgebouwd tot meerdere appartementen. Bent u dit van plan, dan moet u een splitsingsvergunning aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders.

 • Hoe werkt het?

  Van een flatgebouw met appartementen die in eigendom zijn bij verschillende eigenaren is het kadastrale perceel gesplitst in zogenaamde appartementsrechten. Een vereniging van eigenaren is dan de eigenaar van het gebouw, en de afzonderlijke eigenaren hebben het recht gekocht om een appartementsrecht te gebruiken. Ook bij bijvoorbeeld een gebouw met een winkel beneden en daarboven een woning, is het mogelijk dat er verschillende appartementsrechten zijn gevestigd. Een splitsing in appartementsrechten kunt u regelen bij de notaris, maar als bij het splitsen een of meer woonruimten zijn betrokken dan heeft u van de gemeente een splitsingsvergunning nodig.

  Een splitsingsvergunning kan worden geweigerd als het belang van het behoud van de schaarste woonruimtevoorraad groter is dan het belang van de aanvrager. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een eigenaar een flatgebouw met huurwoningen wil splitsen om de appartementen apart te kunnen verkopen.

 • Wat moet ik doen?

  Een splitsingsvergunning dient u schriftelijk aan te vragen bij het college van burgemeester en wethouders.

  Soms moet u ook een omgevingsvergunning aanvragen. Bijvoorbeeld omdat u ook aan de woning gaat bouwen of verbouwen.

 • Wat heb ik nodig?

  Om de aanvraag goed te kunnen beoordelen hebben wij ten minste de volgende gegevens nodig:

  • een splitsingsplan (tekening schaal 1:500 met daarop aangegeven de gewenste splitsing)
  • omschrijving van het beoogde gebruik van het gebouw na splitsing en een omschrijving van de redenen waarom tot splitsing wordt overgegaan.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van de verordening Beheer woningvoorraad Noordwijk 2016 nog aanvullende gegevens verlangen.

 • Kosten

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedraagt € 78,95.

 • Hoe lang duurt het?

  Burgemeester en wethouders moeten binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag beslissen. Het is echter mogelijk dat in bepaalde situaties deze beslissingstermijn moet worden opgeschort. Informatie daarover ontvangt u tijdens de behandeling van de aanvraag.