Woning onttrekken aan woonruimtevoorraad

 • Wat is het?

  Als huiseigenaar kunt u uw woning alleen onttrekken aan de schaarse woonruimtevoorraad op basis van de voorwaarden zoals opgenomen in de verordening Beheer woningvoorraad Noordwijk 2016.

  Wilt u een woning onttrekken aan de schaarste woningvoorraad? Dan vraagt u hiervoor een onttrekkingsvergunning aan bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Het college van burgemeester en wethouders bepaalt in welke gevallen u een woning mag onttrekken aan de woonruimtevoorraad. Hierbij kan het om onderstaande verzoeken gaan:

  • U gaat een woning gebruiken voor iets anders dan bewoning, bijvoorbeeld als kantoor
  • U wilt 2 woningen samenvoegen
  • U wilt een woning slopen
  • U wilt een zelfstandige woonruimte omzetten in onzelfstandige woonruimte.

  U heeft altijd een onttrekkingsvergunning nodig als u een woning wilt onttrekken aan de woonruimtevoorraad. Ook heeft u soms een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld als u een monumentale woning wilt slopen of wanneer u een woning wilt gebruiken in strijd met het bestemmingsplan (zoals het gebruiken van een woning als kantoor).

  Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt de aanvraag. Vindt zij dat het belang van de onttrekking groter is dan het belang van het behoud van de woonruimtevoorraad, dan krijgt u de vergunning. Het college kan hierbij eisen dat u compensatie biedt door het toevoegen van vervangende en gelijkwaardige woonruimte aan de woningvoorraad. U kunt de compensatie ook geven door het betalen van compensatiegeld. De gemeente kan beslissen u geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van compensatie.

 • Wat moet ik doen?

  Door middel van een vastgesteld aanvraagformulier kunt u een onttrekkingsvergunning aanvragen. U kunt dit formulier aanvragen bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, zij zullen u dan doorverbinden met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

  Als u ook een omgevingsvergunning nodig heeft, dan moet u hiervoor een aparte aanvraag indienen.

 • Wat heb ik nodig?

  1. het vastgestelde aanvraagformulier voor een onttrekkingsvergunning;
  2. de in artikel 26 lid 1 van de Huisvestingsverordening Noordwijk vereiste gegevens;
  • Naam en adres van de eigenaar
  • Gegevens over de huidige situatie
   • huur- of koopprijs
   • aantal kamers
   • woonoppervlak
   • woonlaag
   • staat van onderhoud
  • Gegevens over de beoogde situatie
   • bestemming
   • bouwtekening/bouwvergunning
   • compensatievoorstel
  • Gegevens bij voorgenomen samenvoeging
   • verwachte huur- of koopprijs
   • naam van de toekomstige bewoner
   • omvang van het huishouden van de toekomstige bewoner
   • schriftelijke verklaring van toestemming van de huurder.
 • Kosten

  € 78,95 (tarief per 1 januari 2018)

 • Hoe lang duurt het?

  Het college van burgemeester en wethouders moeten binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag beslissen. Het is echter mogelijk dat in bepaalde situaties deze beslissingstermijn moet worden opgeschort. Informatie daarover ontvangt u tijdens de behandeling van de aanvraag.