Woning onttrekken aan woonruimtevoorraad

 • Wat is het?

  Als huiseigenaar kunt u uw woning alleen onttrekken aan de schaarse woonruimtevoorraad op basis van de voorwaarden zoals opgenomen in de verordening Beheer woningvoorraad Noordwijk 2016.

  Wilt u een woning onttrekken aan de schaarste woningvoorraad? Dan vraagt u hiervoor een vergunning aan bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Het college bepaalt in welke gevallen u een woning mag onttrekken aan de woonruimtevoorraad. Hierbij kan het om onderstaande verzoeken gaan:

  • U gaat een woning gebruiken voor iets anders dan bewoning, bijvoorbeeld als kantoor
  • U wilt 2 woningen samenvoegen
  • U wilt een woning slopen
  • U wilt een zelfstandige woonruimte omzetten in onzelfstandige woonruimte.

  Onttrekking met ontheffing

  U heeft altijd een onttrekkingsvergunning nodig als u een woning wilt onttrekken aan de woonruimtevoorraad. Ook heeft u soms een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld als u een monumentale woning wilt slopen of wanneer u een woning wilt gebruiken in strijd met het bestemmingsplan (zoals het gebruiken van een woning als kantoor).

 • Wat moet ik doen?

  Door middel van het vastgestelde aanvraagformulier kunt u een onttrekkingsvergunning aanvragen bij het college. Heeft u ook een omgevingsvergunning nodig, moet u hiervoor een aparte aanvraag indienen.

  Het college beoordeelt de aanvraag. Vindt zij dat het belang van de onttrekking groter is dan het belang van het behoud van de woonruimtevoorraad, dan krijgt u de vergunning. Het college kan hierbij eisen dat u compensatie biedt door het toevoegen van vervangende en gelijkwaardige woonruimte aan de woningvoorraad. U kunt de compensatie ook geven door het betalen van compensatiegeld. De gemeente kan beslissen u geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van compensatie.

 • Wat heb ik nodig?

  Behalve een volledig ingevuld aanvraagformulier zij de volgende gegevens noodzakelijk bij uw aanvraag:
  In artikel 26 lid 1 van de Huisvestingsverordening Noordwijk staat dat bovendien de volgende gegevens zijn vereist:

  • Naam en adres van de eigenaar
  • Gegevens over de huidige situatie
   • huur- of koopprijs
   • aantal kamers
   • woonoppervlak
   • woonlaag
   • staat van onderhoud
  • Gegevens over de beoogde situatie
   • bestemming
   • bouwtekening/bouwvergunning
   • compensatievoorstel
  • Gegevens bij voorgenomen samenvoeging
   • verwachte huur- of koopprijs
   • naam van de toekomstige bewoner
   • omvang van het huishouden van de toekomstige bewoner
   • schriftelijke verklaring van toestemming van de huurder.
 • Kosten

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedraagt € 78,95.

 • Hoe lang duurt het?

  Burgemeester en wethouders moeten binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag beslissen. Het is echter mogelijk dat in bepaalde situaties deze beslissingstermijn moet worden opgeschort. Informatie daarover ontvangt u tijdens de behandeling van de aanvraag.