Weesfietsen en fietswrakken

 • Wat is het?

  Een weesfiets is een (brom-) fiets die in de openbare ruimte staat, al langere tijd niet meer is gebruikt en waarvan onbekend is wie de eigenaar is.

  Een fietswrak is een kapotte (brom-) fiets als de (brom-) fiets rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud verkeert en kennelijk verwaarloosd is. Bijvoorbeeld als de (brom-) fiets geen wielen, trappers en zadel meer heeft of zichtbaar niet meer te gebruiken is omdat de (brom-) fiets bijvoorbeeld een krom wiel heeft.

 • Hoe werkt het?

  Voor het op een openbare plaats neerzetten van een (brom-) fiets gelden niet veel regels. In principe mag iedereen op bijna elke plaats een (brom-) fiets neerzetten.

  Verbod plaatsen (brom-) fietsen

  In Noordwijk geldt slechts een verbod op het plaatsen van (brom-) fietsen buiten de daarvoor bestemde plaatsen op De Grent, in de Hoofdstraat, de Bomstraat en de Maarten Kruytstraat. Dat verbod geldt gedurende het hele jaar van vrijdagavond 22:00 uur tot zaterdagochtend 03:00 uur en van zaterdagavond 22:00 uur tot zondagochtend 03:00 uur. Op alle andere openbare plaatsen geldt geen verbod voor het plaatsen van (brom-) fietsen, zolang het maar geen fietswrak is.

  Fietswrak

  In artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk is bepaald, dat het verboden is een fietswrak op de weg te parkeren.

  Weesfiets

  Een (brom-) fiets mag bijna overal worden neergezet. Ook voor langere tijd. Maar soms staan er (brom-) fietsen die zijn gedumpt. Het kan dan gaan om een gestolen (brom-) fiets of om een (brom-) fiets die de eigenaar niet meer wil hebben. Zo’n (brom-) fiets zou dan jaren kunnen blijven staan zonder dat er iemand naar om kijkt. Dat is niet de bedoeling. Maar hoe weet de gemeente of het inderdaad een gedumpte (brom-) fiets is?

  Blauw label

  Als een (brom-) fiets langere tijd op dezelfde plaats in de openbare ruimte staat en kennelijk niet wordt gebruikt, kan er door de gemeente een blauw label aan worden gehangen. Op dat label wordt gevraagd of de eigenaar van de fiets zich binnen 6 weken wil melden. Als geen eigenaar zich meldt, wordt er vanuit gegaan dat het een gedumpte (brom-) fiets is. De (brom-) fiets wordt dan als afval of als fietswrak beschouwd en er wordt dan een geel label aan de (brom-) fiets gehangen.

  Geel label

  Als een (brom-) fiets als fietswrak wordt aangemerkt kan er door de gemeente een geel label aan de (brom-) fiets worden gehangen. Op het label staat, dat de (brom-) fiets binnen 2 weken moet worden weggehaald. Wordt dat niet gedaan, dan doet de gemeente dat.

 • Wat moet ik doen?

  Als uw (brom-) fiets een blauw label heeft gekregen, moet u contact opnemen met de gemeente. Bij een geel label moet u de (brom-) fiets zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen 2 weken) verwijderen. Verdere instructies staan op de labels.

 • Hoe lang duurt het?

  Een fietswrak wordt 2 weken na het aanbrengen van het gele label verwijderd. De verwijderde fietsen gaan naar de milieustraat in Katwijk en worden daar nog enige weken bewaard.

 • Aanvullende informatie

  Heeft u het idee dat ergens een weesfiets of fietswrak staat? U kunt dit digitaal melden via de website van Verbeterdebuurt. Als u niet in staat bent de melding digitaal te doen, kunt u het ook doorgeven aan het Klantcontactcentrum.

 • Links en formulieren