Vuurwerk verkopen

  • Wat is het?

    Wilt u vuurwerk verkopen aan particulieren, dan hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Er kunnen aanvullende eisen gesteld worden voor de opslag van het vuurwerk.

  • Hoe werkt het?

    Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).

    Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de website van de ODWH