Vuurwerk afsteken

 • Wat is het?

  Rond de jaarwisseling wordt er veel vuurwerk afgestoken door particulieren. Het gaat hier om consumentenvuurwerk. De gemeente zorgt ervoor dat u alleen legaal vuurwerk kunt kopen op de daarvoor aangewezen tijden en bij de erkende handelaren. Ook handhaaft de gemeente de regels voor het afsteken van vuurwerk.

 • Hoe werkt het?

  U mag vuurwerk afsteken van 31 december 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur. Op andere tijden is het verboden vuurwerk af te steken. Alleen professionele bedrijven mogen dat. Meer informatie over de maatregelen om de overlast door voorwerk te beperken op de website van de rijksoverheid.

  Het college van B&W heeft voor de gemeente Noordwijk (artikel 2.6.3.lid 1 APV) plaatsen aangewezen waar het verboden is tijdens de jaarwisseling vuurwerk af te steken binnen een straal van 100 meter. Dit in het belang van voorkoming van gevaar, schade of overlast. Deze plaatsen zijn:

  • Schoolpleinen
  • Zorginstellingen
  • Dierenasiels- en pensions
  • Brandstofverkoop- en opslagpunten

  Vuurwerk mag u op de laatste 3 werkdagen van het jaar kopen bij een erkende handelaar. Op elk vuurwerkproduct moet een goede Nederlandstalige gebruiksinformatie staan.

 • Aanvullende informatie

  Legaal vuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet het volgende staan:

  • een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk met de te verwachten effecten
  • de (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar
  • het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar
  • een goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
  • de minimumleeftijd van de persoon aan wie het vuurwerk verkocht mag worden
  • de zin: uitsluitend buitenshuis te gebruiken
  • de NEM: de totale hoeveelheid pyrotechnische stof in het product

  Voldoet vuurwerk niet aan alle bovenstaande criteria? Dan is het illegaal. U mag geen illegaal vuurwerk kopen of afsteken. Koop vuurwerk altijd bij een winkelier met een geldige vergunning. Dan weet u zeker dat het vuurwerk legaal is. Deze winkeliers hebben in de etalage een biljet met de tekst: 'Verkoop vuurwerk. Roken en open vuur verboden.'