Vrijwilligerswerk, verzekering vrijwilligers

 • Wat is het?

  De gemeente Noordwijk heeft bij Centraal Beheer Achmea een Vrijwilligers Basis Polis en de uitgebreide Vrijwilligers Plus Polis afgesloten. Deze complete verzekeringspakketten dekken de risico's die zijn verbonden aan vrijwilligerswerk.

  Voor wie?

  Voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

  Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

  • ongeacht hun leeftijd
  • ook bij eenmalige activiteiten
  • geen minimum aantal uren
  • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten

  Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen. Mantelzorgers worden, ook vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, niet beschouwd als vrijwilliger. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degene die zijn verzorgen bij aanvang van de zorgverlening. Stagiaires in het kader van de maatschappelijke stage voor scholieren vallen eveneens niet onder de definitie van vrijwilligers.

 • Hoe werkt het?

  Het betreft een secundaire verzekering. Dit betekent dat aanspraak gemaakt kan worden op deze verzekering als de vrijwilliger niet verzekerd is of als de verzekering van de vrijwilliger niet voldoende dekking heeft. Administratief is de vrijwilligersverzekering eenvoudig. Er zijn namelijk geen registratieverplichtingen. Dit betekent dat vrijwilligersorganisaties zich niet hoeven aan te melden.

  Verzekeringspakket

  BasisPolis

  • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers

  PlusPolis

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
  • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers
 • Wat moet ik doen?

  De vrijwilliger of rechtspersoon stuurt het schadeformulier naar de gemeente Noordwijk. Voordat de schadeclaim door de gemeente wordt ingediend bij de verzekeraar Centraal Beheer Achmea, kan de gemeente de gegevens nagaan bij de betreffende vereniging of organisatie. De schade wordt rechtstreeks met de benadeelde afgehandeld. De gemeente wordt op de hoogte gehouden van de afwikkeling van de schade.

 • Wat heb ik nodig?

  Indien mogelijk bewijsstukken zoals bijvoorbeeld:

  • Foto's
  • Aansprakelijkheidstellingen
  • (Afwijzings)brief verzekeraar
 • Aanvullende informatie

  Traject schade aangifte

  Stap 1: Vrijwilliger/vrijwilligersorganisatie vult digitaal schadeformulier in en stuurt het formulier naar de gemeente.

  Stap 2: Gemeente ontvangt het schadeformulier en checkt of de vrijwilliger/vrijwilligersorganisatie met haar claim op de polis kan. Zo ja, dan stuurt de gemeente de schade digitaal naar Centraal Beheer Achmea.

  Stap 3: Centraal Beheer Achmea wikkelt de schade rechtstreeks af met de vrijwilliger/vrijwilligersorganisatie.

  Stap 4: De gemeente wordt geïnformeerd over de afwikkeling van de schade.