Vrijwilligerswerk, ondersteuning vrijwilligers

 • Wat is het?

  Vrijwilligerswerk is werk dat in een vorm van organisatie, niet verplicht en onbetaald wordt uitgevoerd voor andere individuen of de maatschappij. De gemeente streeft erna om vrijwilligerswerk in Noordwijk te blijven stimuleren.

 • Hoe werkt het?

  Stichting Welzijn Noordwijk verzorgt in de gemeente Noordwijk verschillende taken op het gebied van vrijwilligerswerk. Het Servicepunt Vrijwillige Inzet is opgericht om onderstaande taken uit te voeren.

  • Deskundigheidsbevordering
  • Faciliterende diensten
  • Koppeling vraag en aanbod vrijwilligerswerk
  • Organisatie Vrijwilligersprijs van het jaar
  • Promotie vrijwilligerswerk
  • Signalering en belangenbehartiging vrijwilligers
 • Aanvullende informatie

  Vrijwilligerswerk en een uitkering

  Indien u met behoud van uitkering vrijwilligerswerk wilt verrichten adviseren wij u hierover vooraf contact op te nemen met uw uitkerende instantie. Het verrichten van vrijwilligerswerk met behoud van uitkering mag alleen onder bepaalde voorwaarden.