Voorwerp plaatsen op of aan de weg voor bouwwerkzaamheden

 • Wat is het?

  Wilt u ten behoeve van bouwwerkzaamheden op, aan of boven publiek terrein een voorwerp plaatsen zoals een container, steiger of bouwmateriaal of grond in gebruik nemen als werkterrein? Dan heeft u een omgevingsvergunning of een werkterreinvergunning nodig.

 • Wat moet ik doen?

  Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen en werkterreinvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u contact opnemen via (071) 40 83 100 of kijken op de website van de ODWH.

  Via het Omgevingsloket online van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen en zo nodig, direct een omgevingsvergunning wilt aanvragen.

 • Wat heb ik nodig?

  Bij het Omgevingsloket online heeft u een DigiD inlogcode nodig.