Voorwerp plaatsen op of aan de weg ten behoeve van bouwwerkzaamheden

 • Wat is het?

  Wilt u ten behoeve van bouwwerkzaamheden (of andere werkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig is) op, aan of boven het publiek terrein een voorwerp plaatsen zoals een container, steiger of bouwmaterialen of op een andere manier grond in gebruik nemen als werkterrein? Dan heeft u een werkterreinvergunning nodig!

  Ook als u een voorwerp op publiek terrein wilt plaatsen voor de opslag van roerende zaken, zoals voor de opslag van huisraad tijdens een verbouwing (bijv. in een zeecontainer) of voor de opslag van afval of bouwmaterialen (container) kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig hebt.

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

 • Hoe werkt het?

  Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen en werkterreinvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).

  Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de website van de ODWH. Voor vragen over bouwzaken kunt terecht bij de helpdesk Bouw van de Omgevingsdienst.

  Als u direct een omgevingsvergunning wilt aanvragen kan dit via het Omgevingsloket online.