Verplichte verbetering woning

  • Wat is het?

    Uw woning, woonkeet of woonwagen moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Voldoet uw woning, woonkeet of woonwagen niet meer aan deze eisen? Dan kan de gemeente u als eigenaar verplichten dit te verbeteren. Als u dit niet doet kan de gemeente de woning sluiten. De kosten zijn dan voor u.

  • Hoe werkt het?

    Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van bouwtoezicht overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u contact opnemen via (071) 40 83 100 of kijken op de website van de ODWH.