Verkiezingen, een ander machtigen

 • Wat is het?

  Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen. 

 • Hoe werkt het?

  Onderhandse volmacht

  • U moet het het volmachtbewijs invullen. Dit staat op de achterzijde van de stempas die u ontvangt bij verkiezingen.
  • Zowel u als de gemachtigde moeten ondertekenen.
  • U moet de stempas samen met een kopie van uw legitimatiebewijs (maximaal 5 jaar verlopen op de dag van de verkiezingen) overdragen aan de gemachtigde.
  • Een onderhandse volmacht kunt u tot op de dag van de verkiezingen afgeven.

  Schriftelijke volmacht

  • U moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente waar u woont.
  • De formulieren hiervoor zijn kosteloos verkrijgbaar bij iedere gemeente.
  • U en degene die u machtigt moeten allebei een deel van dit formulier invullen en ondertekenen.
  • Als de gemachtigde niet in dezelfde gemeente staat geregistreerd, moet de woongemeente een verklaring dat hij daar als kiezer staat geregistreerd afgeven.
  • De gemachtigde krijgt een volmachtbewijs toegestuurd om namens u te stemmen.
 • Wat moet ik doen?

  • Bij Provinciale Statenverkiezingen machtigt u iemand uit dezelfde provincie.
  • Bij waterschapsverkiezingen machtigt u iemand uit hetzelfde waterschap.
  • Bij Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen en een referendum kunt u iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.

  Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

  • vult u de achterkant van uw stempas in;
  • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas;
  • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

  Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont:

  • vult u een machtigingsformulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente;
  • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei het machtigingsformulier;
  • levert u het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente;
  • stuurt de gemeente u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd;
  • stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

  Gemeenteraadsverkiezingen

  • U machtigt iemand uit dezelfde gemeente.
  • U vult de achterkant van uw stempas in.
  • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas.
  • U geeft degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.
 • Wat heb ik nodig?

  Degene die u hebt gemachtigd neemt de volgende zaken mee als hij gaat stemmen: 

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs (dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn);
  • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs. 
 • Aanvullende informatie

  Voorwaarden machtiging

  • Een gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen.
  • Een gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.
  • Als  de gemachtigde niet in dezelfde gemeente woont moet u altijd een schriftelijk verzoek indienen.
   • Bij gemeenteraadsverkiezingen kunt u alleen iemand uit dezelfde gemeente machtigen.
   • Bij de verkiezing voor de provinciale staten kunt u alleen iemand machtigen uit een gemeente in dezelfde provincie.
   • Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer of het Europees Parlement kunt u iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.
  • Een schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken.
  • Een onderhandse volmacht kan worden ingetrokken. In dat geval moet u de tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u zelf stemmen.