Verkiezingen, een ander machtigen

 • Wat is het?

  U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen.

  • Wilt u een kiezer uit dezelfde gemeente machtigen? Dan geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas.
  • Wilt u een kiezer uit een andere gemeente machtigen? Dan moet u dat schriftelijk aanvragen.

  Let op:

  • Een gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. Ook moet hij de volmachtstem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.
  • Bij Provinciale Statenverkiezingen: U kunt alleen iemand machtigen uit een gemeente in dezelfde provincie.
  • Bij waterschapsverkiezingen: U kunt alleen iemand machtigen uit hetzelfde waterschap.
  • Bij Tweede Kamerverkiezingen: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.
  • Bij Europese verkiezingen: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.
  • Bij gemeenteraadsverkiezingen: U kunt alleen iemand uit dezelfde gemeente machtigen.
  • Bij een referendum: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.

  De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet een kopie van uw ID-bewijs meenemen naar het stembureau.

 • Hoe werkt het?

  Onderhandse volmacht

  • U moet het het volmachtbewijs invullen. Dit staat op de achterzijde van de stempas die u ontvangt bij verkiezingen.
  • Zowel u als de gemachtigde moeten ondertekenen.
  • U moet de stempas samen met een kopie van uw legitimatiebewijs (maximaal 5 jaar verlopen op de dag van de verkiezingen) overdragen aan de gemachtigde.
  • Een onderhandse volmacht kunt u tot op de dag van de verkiezingen afgeven.

  Schriftelijke volmacht

  • U moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente waar u woont.
  • De formulieren hiervoor zijn kosteloos verkrijgbaar bij iedere gemeente.
  • U en degene die u machtigt moeten allebei een deel van dit formulier invullen en ondertekenen.
  • Als de gemachtigde niet in dezelfde gemeente staat geregistreerd, moet de woongemeente een verklaring dat hij daar als kiezer staat geregistreerd afgeven.
  • De gemachtigde krijgt een volmachtbewijs toegestuurd om namens u te stemmen.
 • Wat moet ik doen?

  Iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont

  U vult de achterzijde van uw stempas in. U en de gemachtigde moeten allebei ondertekenen. Geef de gemachtigde altijd een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

  Iemand machtigen die in een andere gemeente woont

  U stuurt een aanvraag naar de gemeente waar u woont. Dit kunt u tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing doen. U en de gemachtigde moeten de aanvraag allebei ondertekenen.

  De gemeente stuurt u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd. De gemachtigde krijgt een volmachtbewijs toegestuurd.

 • Wat heb ik nodig?

  • kopie van uw identiteitsbewijs (dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn)
  • schriftelijke machtiging óf ingevulde stempas
 • Aanvullende informatie

  Voorwaarden machtiging

  • Een gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen.
  • Een gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.
  • Als  de gemachtigde niet in dezelfde gemeente woont moet u altijd een schriftelijk verzoek indienen.
   • Bij gemeenteraadsverkiezingen kunt u alleen iemand uit dezelfde gemeente machtigen.
   • Bij de verkiezing voor de provinciale staten kunt u alleen iemand machtigen uit een gemeente in dezelfde provincie.
   • Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer of het Europees Parlement kunt u iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.
  • Een schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken.
  • Een onderhandse volmacht kan worden ingetrokken. In dat geval moet u de tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u zelf stemmen.