Verkeersonveilige situatie melden

 • Hoe werkt het?

  Indien u onveilige verkeerssituaties ziet kunt u dit melden bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

  • precieze locatie
  • reden van uw melding

  Vindt u dat de gemeente aanpassingen in uw straat moet doen op het gebied van parkeren of andere verkeersaanpassingen? Dan kunt u dit het beste samen met uw buren vragen aan de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt uw verzoek voor verkeersmaatregelen of meldingen van onveilige situaties schriftelijk indienen en richten aan de afdeling Openbare Werken.