Verhuizen naar Nederland

 • Wat is het?

  Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.

 • Hoe werkt het?

  Als u minstens 4 maanden in Nederland komt wonen binnen een periode van 6 maanden, moet u zich inschrijven bij de gemeente.

  U kunt zich inschrijven bij de gemeente als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

  • U hebt de Nederlandse nationaliteit.
  • U hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
  • U hebt de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
  • U hebt een geldige verblijfsvergunning.
  • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.
 • Wat moet ik doen?

  • Ga persoonlijk naar de gemeente om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.
  • Schrijf u in op uw vaste woonadres.
  • Als u geen vast woonadres hebt, vraagt u eerst een briefadres aan bij de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer u binnenschipper bent of in een instelling verblijft.
  • Als uw partner ook naar Nederland is gekomen, moet uw partner met u meekomen naar de gemeente.
  • Als uw kinderen ook naar Nederland zijn gekomen, moeten zij met u meekomen naar de gemeente.
  • Na uw inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer hebt u nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van toeslagen.

  U woont korter dan 4 maanden in Nederland

  Als u korter dan 4 maanden in Nederland woont, hoeft u zich niet in te schrijven bij de gemeente. U laat zich dan inschrijven als niet-ingezetene in de BRP. U doet dit met uw adres in het buitenland. Dit heet ook wel de Registratie niet-ingezetenen (RNI).

  Wanneer langskomen?

  U kunt tijdens de openingstijden van de publieksbalies zonder afspraak langskomen. Kunt u niet tijdens de reguliere openingstijden? Dan kunt u ook een afspraak maken voor de middag. U kunt direct digitaal een afspraak maken of telefonisch via het Klantcontactcentrum.

 • Wat heb ik nodig?

  • Uw geldige identiteitsbewijs.
  • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
  • Huurcontractof koopakte van de woning.
  • Officiële documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte (geen kopieën). Let op: als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moeten ze eerst vertaald en gelegaliseerd worden. Doe dit voordat u naar Nederland komt.
  • Indien van toepassing: uw geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd.
  • Indien u gaat inwonen of gaat samenwonen: schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van de woning en kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.
  • Indien u verhuist vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten: een bewijs van uitschrijving.