Venten

 • Wat is het?

  Wilt u op straat goederen verkopen? U hebt dan een ventvergunning nodig voor het aanbieden van goederen of diensten. Het gaat hierbij om het te koop aanbieden, het verkopen of het afgeven van goederen, maar ook het huis-aan-huis aanbieden van diensten.

  Direct aanvragen

 • Hoe werkt het?

  Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk is het verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders in de uitoefening van de handel op of aan de weg of aan een openbaar water dan wel op het strand, aan een huis, dan wel op een andere voor het publiek toegankelijke en in de openlucht gelegen plaats goederen te koop aan te bieden, te verkopen of af te geven, dan wel diensten aan te bieden.

  U heeft deze vergunning alleen nodig in alle gevallen waarbij sprake is van handel op of aan de weg, aan openbaar water, aan huis, of op een andere voor het publiek toegankelijke, in de open lucht gelegen plaats. U heeft geen vergunning nodig in de volgende situaties:

  • Het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van gedrukte of geschreven stuken in het kader van de vrijheid van meningsuiting.
  • Het bij vaste afnemers thuis afleveren van goederen door een winkelier, door zijn personeel of door zijn huisgenoten.
  • Het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen op een standplaats of op een door de gemeenteraad ingestelde markt, hiervoor gelden andere regelingen.
 • Wat moet ik doen?

  Een ventvergunning dient u schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders te worden aangevraagd. U kunt daarvoor een formulier gebruiken, dat u onder formulieren kunt downloaden.

 • Wat heb ik nodig?

  Om de aanvraag goed te kunnen beoordelen hebben wij ten minste de volgende gegevens nodig:

  • het ingevulde aanvraagformulier.
  • afschrift van de door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel afgegeven registratiekaart.
  • afschrift van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • Kosten

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag moeten leges worden betaald. De hoogte van de leges bedraagt € 300,70 (tarief per 1 januari 2018).

 • Hoe lang duurt het?

  Burgemeester en wethouders moeten binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag beslissen. Het is echter mogelijk dat in bepaalde situaties deze beslissingstermijn wordt opgeschort. Informatie daarover ontvangt u tijdens de behandeling van de aanvraag.