Uittreksel persoonsgegevens BRP

 • Direct regelen

 • Wat is het?

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  Een uittreksel persoonsgegevens kunt u alleen verkrijgen bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

  Welke gegevens op het uittreksel worden vermeld, is afhankelijk van de reden waarvoor u het uittreksel hebt aangevraagd. Het is belangrijk van te voren te informeren bij de instantie die er om vraagt welke gegevens er op het uittreksel moeten staan, zodat de gemeente het juiste uittreksel aan u mee kan geven.

  Heeft u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie, dan kunt u een meertalig uittreksel krijgen.

 • Wat moet ik doen?

  Er zijn verschillende manieren om een uittreksel persoonsgegevens aan te vragen:

 • Wat heb ik nodig?

  Digitale aanvraag

  • DigiD inlogcode.
  • Mogelijkheid tot betalen met iDEAL.

  Persoonlijk aanvragen aan de balie

  • Een geldig legitimatiebewijs.

  Aanvraag door gemachtigde aan de balie

  • Brief machtiging.
  • Kopie legitimatiebewijs volmachtgever.
  • Een geldig legitimatiebewijs van gemachtigde.
 • Kosten

  € 8,60 (tarief 1 januari 2018)

 • Hoe lang duurt het?

  Digitale aanvraag

  • De aanvraag wordt binnen twee werkdagen per post naar u opgestuurd.

  Aanvraag aan de balie

  • Direct klaar.
 • Aanvullende informatie

  Het uittreksel persoonsgegevens wordt soms verward met een uittreksel uit de Burgerlijke Stand, waarin persoonsgegevens uit een akte (bijvoorbeeld geboorteakte) staan vermeld. Een uittreksel uit de burgerlijke stand is alleen verkrijgbaar bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, overlijden, huwelijk) heeft plaatsgevonden.