Trouwambtenaar voor één dag benoemen

 • Wat is het?

  U wilt een familielid, vriend of kennis vragen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken. Deze persoon moet dan worden benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs).

 • Hoe werkt het?

  Benoeming tot babs voor één dag is mogelijk als de te benoemen trouwambtenaar op de datum waarop het huwelijk voltrokken wordt:

  • is benoemd als (b)abs bij een andere gemeente;
  • is beëdigd bij een Nederlandse rechtbank;
  • nog steeds als (b)abs werkzaam is in de andere gemeente.

  U dient uiterlijk 3 maanden voor de huwelijksdatum een schriftelijk verzoek in te dienen.

 • Wat heb ik nodig?

  • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
  • kopie van een geldig legitimatiebewijs van de te benoemen (b)abs;
  • kopie van een benoemingsbesluit van de gemeente waar de (b)abs werkzaam is;
  • kopie van het proces-verbaal van beëdiging bij de rechtbank;
  • een recente verklaring van de gemeente dat hij/zij nog steeds als (b)abs werkzaam is en regelmatig huwelijken voltrekt.
 • Kosten

  • € 84,50 (peildatum 1 januari 2018)
  • € 168,00; indien beëdiging bij de rechtbank noodzakelijk is (peildatum 1 januari 2018)
 • Aanvullende informatie

  De babs voor één dag krijgt geen vergoeding van de gemeente Noordwijk voor de voltrekking van het huwelijk. Ook worden (reis)kosten niet door de gemeente Noordwijk vergoed.

 • Links en formulieren