Terras plaatsen

 • Wat is het?

  U hebt een vergunning nodig als u een terras wilt plaatsen bij een horecabedrijf. Het maakt daarbij niet uit of het gemeentegrond of eigen grond is.

  Wilt u schermen, daken of vlonders plaatsen op uw terras? Dan kan het zijn dat u daarvoor een aparte bouwvergunning moet aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente Noordwijk heeft in beleidsregels vastgelegd waar terrassen mogen worden ingericht. Voor het plaatsen van een terras bij een horecabedrijf heeft u een terrasvergunning nodig. Ook moet er getoetst worden aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan en er moet worden voldaan aan de regels die gelden op grond van de Wet milieubeheer. Als er schermen of andere constructies worden geplaatst, kan een bouwvergunning verplicht zijn. Voor een terras dat op gemeentegrond wordt geëxploiteerd moet precariobelasting worden betaald.

 • Wat moet ik doen?

  Omdat er nogal wat komt kijken bij het realiseren van een terras is het aan te raden eerst contact op te nemen met een medewerker van het team Openbare Orde en Veiligheid. U kunt hiervoor contact opnemen met het Klantcontactcentrum, zij zullen u dan doorverbinden. Daarna kunt u een terrasvergunning aanvragen via het aanvraagformulier Terrasvergunning.

 • Wat heb ik nodig?

 • Kosten

  € 300,70 (tarief 1 januari 2018)

 • Hoe lang duurt het?

  Burgemeester en wethouders moeten binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag beslissen. Het is echter mogelijk dat in bepaalde situaties deze beslissingstermijn moet worden opgeschort. Informatie daarover ontvangt u tijdens de behandeling van de aanvraag.