Terras plaatsen

 • Wat is het?

  U hebt een vergunning nodig als u een terras wilt plaatsen bij een horecabedrijf. Het maakt daarbij niet uit of het gemeentegrond of eigen grond is.

  Wilt u schermen, daken of vlonders plaatsen op uw terras? Dan kan het zijn dat u daarvoor een aparte bouwvergunning moet aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  Voor het exploiteren van een bij een horecabedrijf behorend terras heeft u een APV-vergunning nodig. Maar er zijn nog meer regels van toepassing. Zo moet bijvoorbeeld ook getoetst worden aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan en er moet worden voldaan aan de regels die gelden op grond van de Wet milieubeheer. Indien schermen of andere constructies worden geplaatst kan een bouwvergunning verplicht zijn. Voor een terras dat op gemeentegrond wordt geëxploiteerd moet precario worden betaald. Omdat er dus nogal wat komt kijken bij het realiseren van een terras is het aan te raden eerst contact op te nemen met de gemeente om de (on-) mogelijkheden te bespreken.

  De gemeente Noordwijk heeft in beleidsregels vastgelegd waar terrassen mogen worden ingericht.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een vergunning schriftelijk aan bij het college.

 • Wat heb ik nodig?

  Een terrasvergunning dient schriftelijk bij burgemeester en wethouders te worden aangevraagd. U kunt daarvoor een formulier gebruiken dat u kunt downloaden.
  Om de aanvraag goed te kunnen beoordelen zijn ten minste de volgende gegevens nodig:

 • Kosten

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedraagt € 300,70 (tarief per 1-1-2018).

 • Hoe lang duurt het?

  Burgemeester en wethouders moeten binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag beslissen. Het is echter mogelijk dat in bepaalde situaties deze beslissingstermijn moet worden opgeschort. Informatie daarover ontvangt u tijdens de behandeling van de aanvraag.