Straatverlichting, aanvraag

 • Wat is het?

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de openbare verlichting. Openbare verlichting is de verlichting langs de openbare weg en van andere openbare ruimtes zoals parken en pleinen. De gemeente plaatst openbare verlichting vanwege de verkeersveiligheid en om de sociale veiligheid te bevorderen.

 • Hoe werkt het?

  Een aanvraag voor extra verlichting, verplaatsing van een lichtmast bij bijv. een aanvraag voor een uitrit, of verbetering van het licht, LED-verlichting of een andere vraag over openbare verlichting kunt u uitsluitend schriftelijk of per e-mail doorgeven aan de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  U dient schriftelijk uw verzoek zo volledig mogelijk toe te lichten. Geef duidelijk aan wat u wenst, waar (locatie) en waarom.

 • Kosten

  Bij het verplaatsen van een lichtmast betaalt de aanvrager (burger of bedrijf) alle kosten die de gemeente moet maken om de lichtmast te kunnen verplaatsen. De aanvrager ontvangt vooraf van de gemeente een prijsopgave en nadat deze schriftelijk akkoord is gegeven, wordt de opdracht uitgevoerd.

  Om een prijsindicatie te geven: voor het verplaatsen van 5 meter bedragen de kosten minimaal € 798,-- excl. BTW

  Wanneer het verplaatsen van een of eventueel meerdere masten een algemeen doel behartigt, worden de uitvoeringskosten meestal niet in rekening gebracht. De gemeente bepaalt per aanvraag of er wel of geen sprake is van een algemeen doel.

 • Hoe lang duurt het?

  Het plaatsen van nieuwe verlichting duurt helaas minimaal 14 tot 16 weken in verband met de lange levertijd van de materialen.

 • Aanvullende informatie

  De gemeente heeft per jaar een bepaald bedrag beschikbaar om extra verlichting aan te brengen. Mocht het zijn dat de gemeente het eens is met uw verzoek, maar het budget is al aan andere verbeteringen uitgegeven, dan wordt uw verzoek opgeschoven naar het volgende kalenderjaar.

  De gemeente is verantwoordelijk voor alle openbare verlichting binnen de grenzen van de gemeente Noordwijk. Langs de provinciale wegen, N206 en toegangswegen naar de N206, is de provincie hiervoor verantwoordelijk.

  Lantaarnpaal kapot?

  Defecte straatverlichting kunt u digitaal melden via verbeterdebuurt.nl of doorgeven aan het Klantcontactcentrum.