Straatnaamgeving, suggestie

  • Wat is het?

    De gemeente geeft nieuw aangelegde straten en pleinen een naam. Ze wordt daarbij geadviseerd door de werkgroep naamgeving openbare ruimten. Besluiten worden na advisering genomen door het college van burgemeester en wethouders.

  • Hoe werkt het?

    De gemeente moet altijd een naam vaststellen voor straten, pleinen en andere delen van de openbare ruimte. De werkgroep naamgeving openbare ruimten adviseert het college over nieuwe namen van openbare ruimten. Daarbij wordt onder meer gekeken naar historische juistheid en praktische bruikbaarheid. In de werkgroep zijn drie inwoners van de gemeente Noordwijk benoemd, naast drie ambtenaren.