Straatartiest optreden

 • Direct regelen

 • Wat is het?

  Wilt u in de openbare ruimte muziek maken, dansen, of uw diensten aanbieden als straatfotograaf, tekenaar of gids? Dan heeft u een ontheffing nodig van de burgemeester.

 • Hoe werkt het?

  Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk is het verboden ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar of gids op te treden op of aan door de burgemeester aangewezen delen van het publiek terrein. De burgemeester kan ontheffing van het verbod verlenen. Het verbod geldt niet voor zover de activiteiten deel uitmaken van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.1 APV en waarvoor op grond van artikel 2.2.2 APV vergunning is verleend.
  De burgemeester heeft de volgende gebieden aangewezen: het strand, de Rudolf Tappenbeckweg, het Palaceplein, de Koningin Wilhelmina Boulevard, de Koning Astrid Boulevard, de Zeereep, het Vuurtorenplein en De Grent.

 • Wat moet ik doen?

  Als u een ontheffing wilt, moet u hiervoor een verzoek indienen bij de burgemeester.

 • Kosten

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag moeten leges worden betaald. De hoogte van de leges bedraagt € 120,20.

 • Hoe lang duurt het?

  De burgemeester moet binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag beslissen. Het is echter mogelijk dat in bepaalde situaties deze beslissingstermijn wordt opgeschort. Informatie daarover ontvangt u tijdens de behandeling van de aanvraag.

 • Links en formulieren