Stimuleringslening duurzaamheid

 • Wat is het?

  Maatschappelijke organisaties en Verenigingen van Eigenaren kunnen een lening aanvragen voor duurzaamheidsmaatregelen aan hun woning. Het maximale bedrag van de lening is € 50.000,-. Vooraf wordt getoetst of de aanvragers in aanmerking komen voor een lening.

  Er is een budget van € 500.000,- beschikbaar gesteld. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, als het fonds leeg is worden geen leningen meer verstrekt.

 • Hoe werkt het?

  De lening kan worden aangevraagd door een rechtspersoon zoals genoemd in artikel 3.3 van de verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen Noordwijk 2018. 

  Als de aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden en bepalingen die zijn opgenomen in de verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen Noordwijk 2018. Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is de verstrekker en beheerder van de duurzaamheidslening. Zij voeren een krediettoets uit en beoordelen de offerte van de lening. De lening wordt alleen verstrekt als de krediettoets positief is en de offerte voor de lening is geaccepteerd.

  De subsidie kan vanaf 1 januari 2018 worden aangevraagd via het duurzaam bouwloket. Ook kunt u contact opnemen via (072) 74 33 956.